Så minskar vi våld mot barn

”Ickevåld är den största kraften i människors förfogande. Det är mer kraftfullt än det mäktigaste förstörelsevapen som utformats av människans uppfinningsrikedom.”

Så sa Mahatma Gandhi en gång då han talade om våld. Den 2 oktober är hans ord särskilt aktuella för då uppmärksammas internationella ickevåldsdagen världen över. Dagen finns till för att sprida ickevåldets budskap och för att uppmärksamma och förändra våldsamma beteenden.  

Internationella ickevåldsdagen lyfter världens problem med våld.

Våld mot barn är ett problem i Bolivia

I Bolivia är våld mot barn vanligt, både i skolan och i hemmet. I gruvstaden Oruro har hälften av eleverna i skolan utsatts för våld och både i hemmen och på skolan förekommer aga som  uppfostringsmetod. 

För att kunna att förändra beteenden hos lärare och föräldrar måste de vuxna själva förstå varför de bör förändra sina våldsamma attityder. Tillsammans med Radiohjälpen arbetar Barnfonden med att utbilda lärare och föräldrar i Oruro för att minska våldet mot barn. Vi använder oss av två olika metoder som kallas Reflexionar och Jugar. Reflexionar är riktad till vuxna och går ut på att lära ut våldsförebyggande metoder både hemma och i klassrummet. Jugar används för att utbilda gymnastiklärare i hur de med hjälp av lekar och övningar kan undervisa barn om problematiken med våld. 

– När vi involverar både barn och vuxna över gränserna ser vi att vårt arbete ger resultat, berättar Anna-Maria Romberg som är programhandläggare för Bolivia på Barnfonden.

Under åren som vi på Barnfonden arbetat i Bolivia har vi lagt stort fokus på bemötande och hur vi löser konflikter utan att använda våld. Vi har utbildat vuxna och barn om våldsamma beteenden i hemmet, övergrepp i skolan och mobbing. Vi har börjat se positiva resultat av vårt arbete. Det finns numera färre våldsamma gäng i Oruro, beteenden förändras och ett större lugn ligger över staden. 

Vårt våldsförebyggande arbete i Bolivia har lett till att färre vuxna använder aga som uppfostringsmetod.

Small Voices Big Dreams

Varje år upplever nästan en miljard barn världen över av någon form av fysiskt, sexuellt eller känslomässigt våld. Våld finns i olika former och kan skilja sig åt beroende på var barnen befinner sig eftersom normer kring våldsamma beteenden ser olika ut i olika delar av världen. 

Barnfonden är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. I år fyller Barnkonventionen 30 år, och i samband med det har vi tillsammans med ChildFund Alliance släppt en stor rapport: Small Voices Big Dreams. I undersökningen som ligger bakom rapporten har 5 500 barn från olika delar av världen fått ge sin syn på hur de ser på våld och vad de anser kan minska våldsamma beteenden. Rapportens syfte är att höja barns röster och  förstå våld mot barn ur barnens eget perspektiv.

Rapporten visade att 9 av 10 barn anser att det viktigaste vuxna kan göra för att motverka våld mot barn är att lyssna på vad de har att säga. Trots det svarade hälften av alla tillfrågade barn att vuxna personer i landet de bor inte lyssnar på vad barnen har att säga. 

Slutsatsen som barnen drog var att våld mot barn kan minska först när vuxna lyssnar på barnen. Att låta barnen aktivt delta i diskussioner i säkra miljöer kan hjälpa vuxna att förstå deras behov. Öppna dialoger fungerar som en förebyggande process för att minska våldet mot barn.

Läs hela rapporten här