Barnfondens talespersoner

Barnfondens talespersoner bidrar gärna med kunskap och kommentarer kring utvecklingsarbete, barnrättsfrågor och om vår verksamhet.

Kontakta Martina Hibell, generalsekreterare, för organisatoriska och strategiska frågor, för information om Barnfondens samarbeten och om vår programverksamhet.

Kontakta Mikael Sallander Hellman, insamlings- och marknadschef, vid frågor om insamling, marknadsföring och kommunikation.