Barnfondens talespersoner

Barnfondens talespersoner bidrar gärna med kunskap och kommentarer kring utvecklingsarbete, barnrättsfrågor och om vår verksamhet.

Kontakta Anna Svärd, generalsekreterare, vid organisatoriska och strategiska frågor och för information om Barnfondens samarbeten.

Kontakta Martina Hibell, programchef och biträdande generalsekreterare, vid frågor om vår programverksamhet i länderna vi verkar i.

Kontakta Mikael Sallander Hellman, insamlings- och marknadschef, vid frågor om insamling, marknadsföring och kommunikation.

Anna Svärd – generalsekreterare

Anna Svärd har en bred erfarenhet från näringslivet och har arbetat med hållbarhet genom CSR, affärsutveckling, branding, marketing och försäljning. I kombination med ett stort engagemang för MR-frågor, barnperspektivet och drivkraften att vilja göra skillnad leder nu Anna Barnfonden.

E-post: anna.svard@barnfonden.se
Telefon: 040-25 85 97

Martina Hibell – programchef/biträdande generalsekreterare

Martina Hibell har lång erfarenhet av Barnfonden och ChildFund Alliance och har drivit organisatoriska förändringar för ett starkare och bättre programarbete. Hon har jobbat med internationellt barnfokuserat utvecklingsarbete på olika svenska organisationer sedan 2007 och drivs av att det är möjligt att förändra även i miljöer där det kan verka omöjligt. Utveckling är i ständig rörelse och Martina har en pragmatisk syn på hur Barnfonden ska arbeta för att varje barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin fulla potential.

E-post: martina.hibell@barnfonden.se
Telefon: 040-25 85 95

Mikael Sallander Hellman – Insamlings- och marknadschef

Mikael Sallander Hellman har lång erfarenhet av att stärka varumärken och skapa affärsresultat genom prisbelönt kommunikation. Han drivs av att genom ett målstyrt och modernt marknadsarbete skapa tillväxt på effektivast möjliga sätt. Det som i grunden alltid har motiverat Mikael är lagarbetet. På Barnfonden har han en viktig roll i att leda organisationsutvecklingen och att verka för Barnfondens vision där alla barn ska ha chans till en bättre framtid.

E-post: mikael.sallander.hellman@barnfonden.se
Tel: 0706-99 44 94