Barnfondens talesperson

Barnfondens talesperson bidrar gärna med kunskap och kommentarer kring utvecklingsarbete, barnrättsfrågor och om vår verksamhet.