Volontärernas viktiga insats – ett arbete som pågår i bakgrunden

Idag på internationella volontärdagen vill vi lyfta Inga-Britt Olsson som på frivillig basis engagerat sig i Barnfonden i över åtta år. Det är ett arbete som sällan syns utåt för en mindre organisation som vår, men att få hjälp med administrativa uppgifter gör stor skillnad för vår verksamhet.

Inga-Britt Olsson informerar om Barnfondens arbete på Senior-mässan i Malmö 2018.

Faddrarna som blev volontärer

Inga-Britt Olsson och hennes make Hans-Göran är de två som har volontärarbetat längst på Barnfonden. Deras engagemang började för 20 år sedan när Hans-Göran gick i pension och kände att han behövde ett sammanhang och att få göra något meningsfullt med tiden efter arbetslivet.

Inga-Britt och Hans-Göran valde då att bli faddrar till en flicka i Indien, ett fadderskap som blev starten på ett långt engagemang inom Barnfonden. Efter ett par år som faddrar påbörjade Hans-Göran sitt volontärarbete på Barnfondens kontor i Malmö.

Ett frivilligt arbete som gör skillnad

När det var Inga-Britts tur att gå i pension valde hon att liksom Hans-Göran volontärarbeta hos Barnfonden. Inga-Britts och de andra volontärernas uppgifter bestod i att paketera postala utskick till faddrar. Många år har gått sedan dess och idag är Barnfonden mer digitaliserat, och försöker hålla nere pappersutskick av såväl miljö- som kostnadsskäl. Ändå finns det fortfarande postala utskick som görs och Inga-Britts uppgift är nu att uppdatera adresser i Barnfondens givarregister, så att information som returnerats till Barnfonden kommer fram till faddrarna.

Med frivilliga insatser som Inga-Britts kan Barnfonden minska en del administrativa kostnader, vilket i sin tur innebär att mer av de insamlade medlen varje år kan överföras till barnen vi arbetar med och för.

Viktigt att göra det som annars inte hinns med under arbetslivet

Sedan pensioneringen för åtta år sedan har Inga-Britt kommit till Barnfondens kontor i Malmö en gång i veckan för att volontärarbeta. Även för henne känns det viktigt att vara en del i ett sammanhang och att känna att hon gör nytta också för andra. Som pensionär hinner hon också med mycket annat som att läsa skönlitteratur, baka, fotografera och läsa kurser i italienska.

– Det är sådant jag har fått tid till nu när jag kan disponera min tid fritt, säger Inga-Britt.

Fadderskapet för flickan i Indien är idag avslutat då projektet slutförts och Barnfonden lämnat området för att fokusera sitt arbete där behovet av stöd är större. Hans-Göran och Inga-Britt är idag faddrar till en annan flicka i Indien och arbetet med att uppdatera adresser fortsätter som vanligt för Barnfondens volontär.