Vi fortsätter att stötta barnen i jordbävningsdrabbade Syrien

Den 6 februari 2023 drabbades Syrien och Turkiet av flertalet kraftiga jordbävningar. Tusentals byggnader kollapsade och över 50 000 människor omkom. Tack vare vårt globala nätverk ChildFund Alliance kunde vi snabbt sätta in akutinsatser, men vi stannar också kvar för att hjälpa till med uppbyggnad av samhället igen.

Jordbävningskatastrofen i februari lämnade efter sig stor förödelse. Genom vår systerorganisation inom ChildFund Alliance, WeWorld, som sedan 2011 har verksamhet i Syrien, kunde vi snabbt sätta in akutinsatser på plats för att stötta de som drabbats. Bland annat har vi kunnat bistå med rent vatten, hygienprodukter, filtar, madrasser, vattendunkar och andra basbehov.

Stannar kvar även efter det akuta skedet

En allvarlig följd av de kraftiga skalven var bland annat att viktig infrastruktur förstördes vilket lett till brist på rent vatten. Det gör i sin tur att sjukdomar sprids lättare. Syrien har sedan 2022 haft en pågående koleraepidemi som nu riskerar att ytterligare förvärras. Befolkningen var dessutom redan innan jordbävningen beroende av humanitär hjälp på grund av kriget som pågått sedan många år tillbaka.

WeWorld kommer att vara på plats i minst nio månader framöver för att fortsatt hjälpa till med distribution av rent vatten, hygienartiklar och andra basvaror, samt reparation av infrastruktur och förstörda byggnader som används som temporära skydd. Vi arbetar också för att barn ska få tillgång till säker och inkluderande utbildning genom att dela ut skolmaterial, reparera förstörda skolbyggnader och bistå med utbildningsprogram för att barnen inte ska halka efter i skolan.

Totalt förväntas 300 000 barn och deras familjer nås genom insatsen.

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.