Vårt arbete för att öka läskunnigheten i världen

Den åttonde september är internationella läskunnighetsdagen. Det är en dag vi på Barnfonden vill uppmärksamma för trots att läskunnigheten ökar på många platser där vi arbetar, är det fortfarande 617 miljoner barn och ungdomar som saknar grundläggande läskunskaper. 

Idag saknar 617 miljoner barn och ungdomar grundläggande kunskaper inom läsning.

265 miljoner barn går inte i skolan

Hållbar utveckling är beroende av att barn får gå i skola. Det är en rätt alla barn har. Och vi vet att barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. På Barnfonden arbetar vi för att barn ska få gå i en trygg skola där miljön är stimulerande och barnvänlig.

Över 265 miljoner barn idag går inte i skolan, och många av de barn som har tillgång till utbildning saknar grundläggande färdigheter i läsning och matematik. Orsakerna är ofta att det är brist på tillräckligt utbildade lärare, dåliga skolförhållanden och fattigdom. Jämlikhet i skolan mellan flickor och pojkar har förbättrats, men i många länder är målen för jämställdhet inom skolan långt ifrån uppnådda.

Läs- och skrivkunnighet är en mänsklig rättighet och grunden för allt lärande.

BTJ stödjer Barnfondens projekt i Kambodja

I Kambodja är tillgången till god utbildning låg och få resurser läggs på att förbättra utbildningsmöjligheterna för barn. I området Kratie, som ligger nordost om huvudstaden Phnom Penh, saknar de flesta skolorna bibliotek och de få som finns är dåligt utrustade.

Tidigare i år  startade Barnfonden ett samarbete med BTJ, ett företag som arbetar för att göra kunskap och kultur tillgängligt för alla. BTJ levererar tjänster och produkter till bibliotek och stödjer Barnfondens biblioteksprojekt, med fokus på att öka läskunnigheten hos barn. Genom samarbetet har fyra nya bibliotek upprättats. Lärare och bibliotekarier har fått utbildning i hur de ska sköta om biblioteken samt hur de kan hjälpa barnen att hitta åldersanpassade och inspirerande böcker. Biblioteken har inretts med hyllor, bord och stolar. Massor med böcker finns tillgängliga och biblioteken har även fått tjugo läsplattor var. Tack vare de nya resurserna kan läskunnigheten bland unga öka och fler barn får möjlighet att gå i skolan – något som både BTJ och Barnfonden arbetar för varje dag.

Fokus på utbildning i Rajasthan

En av Barnfondens viktigaste grundpelare är barns rätt till utbildning. I indiska delstaten Rajasthan driver vi ett av våra utbildningsprojekt. Här lever många barn i
fattigdom och med begränsade möjligheter till utbildning. En orsak är att skolorna ligger i de större byarna och barn som är bosatta på landsbygden inte har möjlighet att ta sig dit.

Vi arbetar i området Kotra med ett fyraårigt projekt där målet är att marginaliserade barn ska få chansen att lära sig att läsa, skriva och räkna. Detta sker genom lokala lärcentra som styrs på en lokal nivå. Efter bara ett år i området har man kunnat se resultat. 42 procent av barnen har förbättrad läskunnighet och 40 procent av barnen har förbättrad skrivkunnighet.