Armand Krajnc i Oruro med Barnfonden

Staden Oruro i Bolivia är hårt drabbad av våld. Våldet finns på gatorna, i hemmen och på skolorna. I samarbete med Världens Barn driver Barnfonden ett projekt för att bryta den våldsspiral som är en del av många barns vardag. Tillsammans med ett filmteam från Sveriges Television reste Barnfonden till Oruro för att besöka skolor och träffa elever, lärare och ungdomsklubbar. Med på resan var också vår Världens Barn-ambassadör, Armand Krajnc – fyrfaldig världsmästare i boxning med ett stort engagemang för barns och ungas rättigheter.

Barn som har fått en bättre vardag tack vare Barnfondens arbete mot våld i Bolivia.

Bolivia är ett land präglat av våld. i staden Oruro arbetar Barnfonden tillsammans med ungdomar för att bryta våldsspiralen. Målet är att förändra våldsamma attityder och beteenden hos föräldrar, lärare och elever.

Att Barnfonden besöker ett projekt vi driver är inget ovanligt. Vi gör regelbundna uppföljningar och kontroller av våra projekt runt om i världen. Att vi reser tillsammans med ett filmteam från Sveriges Television (SVT) och med en världskänd idrottsprofil är desto mer unikt.

Barnfonden, SVT och Armand Krajnc besökte Oruro på den bolivianska högplatån i mitten av september i år. Sedan ett år tillbaka driver Barnfonden, i samarbete med Världens Barn, ett projekt för att stoppa våld mot barn och unga. Vi arbetar på sex skolor i Oruro, där vi också har fadderverksamhet sedan år 2003. Beprövade metoder mot våld

Hälften av eleverna har utsatts för våld

Våld och övergrepp är ett stort problem i hela Bolivia. I Oruro har hälften av eleverna utsatts för våld i skolan. Olika former av aga är fortfarande en vanlig  uppfostringsmetod.

– Det tar tid att förändra beteenden. Vi måste vara ödmjuka inför det. Vi tar ett steg i taget, säger Barnfondens programchef Martina Hibell efter besöket i Oruro.

I vårt projekt arbetar vi för att förändra våldsamma attityder hos föräldrar, elever och lärare. Metoderna vi använder är beprövade och kallas Reflexionar och Jugar.

• Reflexionar riktar sig till vuxna och lär ut våldsförebyggande metoder i både klassrummet och hemmet.

• Jugar riktar sig till gymnastiklärare som får lära sig hur de kan använda våldsförebyggande arbete i sin undervisning med hjälp av lekar, övningar, samtal och reflektioner.

Armand Krajnc (i mitten) har arbetat med ungdomar under hela sitt vuxna liv. Han ser idrotten som ett bra sätt att mötas över gränserna och på lika villkor.

Armand Krajncs debut som reporter

SVT och Armand Krajnc följde med Barnfonden till Bolivia för att göra ett reportage inför Världens Barn-galan som sändes den 5 oktober. Allan Förberg är producent för galan och han är den som tillsammans med Radiohjälpen tog initiativ till reportageresan. Han tycker att vi alla behöver ta del av bra exempel på hur vi kan minska våld i skolor och hem.

Armand Krajnc fick för första gången testa på att vara reporter under sin resa med Barnfonden i Bolivia. Tillsamman med SVT:s filmteam gjorde han inslaget
inför Världens Barn-galan och Armand berättade att det var lätt att få kontakt med ungdomarna han träffade:

– Inom idrotten möts vi alla på samma villkor. Jag har under hela mitt vuxna liv arbetat med ungdomar från olika kulturer och med att nå fram till dem
genom sport och aktivitet.

Armand beskriver hur det glimrade i ögonen hos ungdomarna han mötte i Oruro. Hur de törstade efter kunskap och hur imponerad han är av deras vilja att förändra samhället de lever i.

Ungdomarna hittar nya lösningar mot våld

I vårt projekt stödjer vi ungdomsgrupper och ungdomsledare som själva kartlägger våldsproblematiken och analyserar den. De hittar egna lösningar på problemen och genomför olika projekt som bidrar till minskat våld. Dessutom leder de arbetet för att ta fram förhållningsregler som varje skola ska ha, där lärare, föräldrar och rektorer också är med och deltar. I allt detta får de utbildning, stöd och guidning från projektpersonalen. 14-åriga Soledad bor i Oruro och hon är aktiv i sin skolas ungdomsgrupp. Under en eftermiddag fick Barnfonden träffa Soledad i hennes hem, där hon bor tillsammans med sina morföräldrar och sin storebror.

– I skolan syns inte fattigdomen och utsattheten så tydligt. Många av skolorna är fina och barnen har skoluniformer. I hemmen märks den desto mer och det fick vi se på nära håll hemma hos Soledad, berättar Martina efter besöket.

Soledad kämpar för att stoppa våld

Soledad är aktiv i projektet och har ett driv och en kraft som gör att hon verkar äldre än sina 14 år. Hennes föräldrar skiljde sig för flera år sedan och de lever i dag med sina respektive nya familjer. Soledad träffar sina föräldrar och yngre syskon regelbundet, men hon bor inte med dem. Soledad och hennes äldre bror bor i ett stenhus högt upp i Oruro. De lever tillsammans med sina morföräldrar och alla fyra sover och arbetar i samma rum.

Soledad är aktiv i sin skolas ungdomsklubb. Tillsammans kämpar de för att få ett slut på våldet som är en del av många barns och ungas vardag. Här är Soledad tillsammans med sin mormor Maria.

Soledads morföräldrar är skomakare och de har sin verksamhet i ett av rummets fyra hörn. De lever dygnet runt med lukten från medlen de använder för att göra rent och laga skor. På gatorna utanför Soledads hem är våldet ständigt närvarande. Det finns ingen belysning på kvällarna och mörkret gör osäkerheten ännu större. Martina pratade länge med både Soledad och hennes mormor om hur våldet i deras kvarter påverkar dem. Hon berättar:

– Soledad var inte rädd. För henne är våldet normaliserat. Å andra sidan nickade hon instämmande när hennes mormor berättade om sin oro. Soledads mormor bär på en ständig oro för sina barnbarn. Hon möter Soledad när hon kommer hem från skolan och våldet gör att hon alltid är rädd, även när barnen är
i skolan.

Lugnare, men fortfarande våldsamt

Barnfonden finns i 25 länder och behoven mellan och inom varje land ser väldigt olika ut. I Bolivia är våldsproblematiken i fokus. Vi har under flera år arbetat med våldsförebyggande undervisning i Oruro.

– Vi kan verkligen se en effekt av vårt tidigare arbete. Det är lugnare nu i området och färre gäng. Vi har fokuserat på bemötande, konfliktlösning, övergrepp i skolan och mobbning. Och, så klart, att lära ut hur vi löser konflikter utan att ta till våld, avslutar Martina.