Utmaningarna är stora, men tillsammans kan vi lösa dem


Kompisarna Isatou (12 år) och Isatou (11 år) från Gambia. De går i fjärde klass och deras skola har nyligen fått nya brunnar, fler skolböcker och leksaker.

Det är oroliga tider och framtiden känns inte alltid så hoppfull. Samtidigt som vi började andas ut så smått efter pandemin så startade ett krig i vår omedelbara närhet. Och även i andra delar av världen pågår just nu svåra konflikter och katastrofer, flera av dem med en tydlig koppling till klimatförändringarna. Men trots den ibland överväldigande känslan av mörker tror vi att utvecklingen går att vända. Genom att engagera oss i världen och samarbeta kan vi skapa förändring. Tillsammans är vi starka.

Miljoner på flykt

Nästan varje dag nås vi av tunga nyheter, ibland svåra att greppa, från Ukraina. Sönderbombade städer, döda soldater och civila, vittnesmål om övergrepp och potentiella krigsbrott. Miljoner människor på flykt från sina hemorter och inte sällan även från sitt land. Många av dem barn som i och med kriget förlorat en stor del av sin trygghet.

Mot en global livsmedelskris?

Förutom det fruktansvärda lidande som drabbar invånarna i Ukraina riskerar kriget att få globala följdverkningar. Ryssland och Ukraina står bland annat för en stor del av världens export av vete, vilket är en viktig basvara i de fattigare delarna av världen. Går vi mot en akut livsmedelskris globalt, eller kommer vi med gemensamma krafttag lyckas hantera denna utmaning?

Flera akuta situationer

Till detta ska läggas flera andra kriser, till exempel den pågående akuta situationen i Afghanistan, där många miljoner riskerar undernäring när maten sinar och hälsovården fungerar allt sämre. Östafrika är sedan lång tid tillbaka drabbat av extrem torka, och varningssignalerna om en förestående katastrof blir allt fler. I Etiopien pågår utöver det en allvarlig konflikt i Tigray i norra delen av landet – en konflikt som hittills har kostat flera hundratusentals människor livet.

Stigande priser globalt

Vi ser också hur många länder drabbats av stigande inflation. Tillvaron har blivit dyrare i både ekonomiskt rika och fattiga delar av världen. Priserna på mat, energi, transporter och mycket annat har ökat och i vissa länder har ökningen varit markant. Detta innebär ett stort hot mot miljoner människor som idag befinner sig på gränsen till absolut fattigdom. Det finns inte mycket utrymme för att klara av dyrare livsmedel och basvaror när man redan lever på existensminimum.

Pandemin fick utvecklingen att stanna av

Pandemin har inneburit ett stopp för den positiva utvecklingen och fattigdomsbekämpningen i många delar av världen. Barnen har drabbats hårt av nedstängda samhällen. De har tappat värdefulla år i skolan och många barn riskerar att inte komma tillbaka i utbildning efter pandemin. Antalet barnäktenskap har ökat, likaså förekomsten av barnarbete och våld mot barn. Vaccineringen mot covid-19 går långsamt i många av världens fattigare länder vilket innebär att pandemin fortfarande är ett stort hot och orosmoment.

Vad gör vi med klimatförändringarna?

Och den stora globala utmaningen – klimatförändringarna – väntar fortfarande på ett tydligt svar från världen. Flera av dagens katastrofer – exempelvis torkorna i Afghanistan och Östafrika – har ett direkt samband med klimatförändringarna. Det vi vet är att det kommer krävas stora gemensamma insatser för att vända den utvecklingen.

Tillsammans åstadkommer vi förändring

Det är tydligt att världen – det vill säga vi och alla andra – behöver göra mer för att vända utvecklingen, och att vi behöver göra mer nu. På Barnfonden är vi övertygade om att vi tillsammans kan lösa dessa stora utmaningar. Om vi samarbetar och hjälps åt finns det stort hopp om positiv förändring. Vi har sett det starka gensvaret från det svenska civilsamhället när det gäller engagemanget för Ukraina – både i fråga om hur mycket pengar som på kort tid samlats in i Sverige till förmån för Ukraina och för alla de frivilliginsatser som återigen görs för att hjälpa människor som befinner sig på flykt. Det fyller oss med värme och med hopp om att vi ändå kan vända utvecklingen.