Torkan stort hot mot barnen i Kajiado

Att möta ett före detta fadderbarn och få en inblick i vad en organisation som vår kan betyda för ett barns liv, är ett stort privilegium. Barnfondens programchef, Shona Jennings, träffade Joseph Ole Lenku, guvernör för Kajiado County, när hon var på besök i Kenya.

Joseph Lenku fick under sin uppväxt stöd av en fadder genom ChildFund. Han menar att han har ChildFund och sin fadder att tacka för den utbildning han i dag har. Utan ChildFunds uppmuntran och engagemang hade Joseph kanske inte fått möjlighet att gå i skolan och i stället, precis som många andra massajbarn, blivit fåraherde och tagit hand om sin fars djur. Med stöd från ChildFund och Josephs egen viljekraft är han i dag en inflytelserik politiker som har möjlighet att göra skillnad för barn som är i samma situation som han själv var när han växte upp.

Klimatförändringar påverkar barnens utbildning

Utbildning gör alltså enormt stor skillnad i ett barns liv, men för att nå dit Joseph nått krävs även en trygghet i att som barn ha tillgång till rent vatten och mat. Eftersom Kajiado drabbas av återkommande torka, uppmuntrar Joseph i sin roll som guvernör projekt som tar itu med klimatförändringarnas effekter.

– Om du tar dig an utmaningarna med klimatförändringarna löser du en miljon andra problem, säger han.

Han hänvisar till konsekvenserna av klimatförändringarna, till exempel hunger till följd av misslyckad skörd, barnarbete när barn tas ut ur skolan för att bidra till hushållsinkomsten och barnäktenskap för att få en mun mindre att mätta. Även andra problem för barn uppstår till följd av att de ensamma går längre sträckor för att leta efter vatten till familjen, detta gör också att skolan inte prioriteras.

Osäkerheten i Kajiado är stor

Barnfonden arbetar med ett projekt för att motverka torkan i Kajiadoområdet. Osäkerheten gällande tillgång till mat och rent vatten är väldigt hög i Kajiado på grund av torkan. Fokus för projektet är att hjälpa och skydda barn, familjer och samhällen som påverkats av torkan i Emali, som är beläget i Kajiadoområdet. Detta görs bland annat genom att tillhandahålla mat, men även genom andra åtgärder. Projektet riktar sig till 37 olika skolor och två samhällen som byggts upp med hjälp av investeringar från tidigare projekt. Ett av dessa tidigare projekt är Emuka Moringa Processing Plant-projektet som är finansierat av Barnfonden. Moringaträd är torktåliga vilket gör detta projekt till en stabil inkomstkälla för familjerna när andra branscher misslyckas på grund av torkan.

Projektet för att motverka konsekvenserna av torkan når ut direkt med akut livsmedelsstöd till 8 000 skolbarn, 300 blivande och nyblivna mödrar, 500 sårbara hushåll och 50 personer som lever med funktionsnedsättningar. För att lättare kunna tillgodose varje barns näringsbehov stöds skolor och familjer med majs och bönor, näringsrikt moringapulver, unimix (som är ett ett mjöl gjort på majs och bönor), matlagningsolja och joderat salt. På barn under fem år genomförs kontinuerliga hälsokontroller för att följa barnets utveckling, och barn som lider av undernäring erbjuds särskild vård. Blivande och nyblivna mammor får möjlighet att delta i föräldrautbildning som fokuserar på att främja en positiv relation mellan mamma och barn och ett omsorgsfullt föräldraskap.

Vattenreservoar möjliggör utbildning för flickorna på Mulala gymnasium

I Emali har det även byggts en vattenreservoar som drivs av solenergiteknik. Den rymmer mer än 1 miljon liter rent och säkert vatten, som är tillgängligt för över 3 000 personer i området. Några som dragit nytta av vattenreservoaren är de som går på Mulala gymnasium för flickor som ligger i ett närbeläget område. Skolan har aldrig tidigare haft en direkt källa till rent vatten. Många av flickorna på skolan har tidigare behövt gå långa sträckor, upp till 12 kilometer, för att få tag på rent och säkert vatten. Detta har i sin tur påverkat deras skolgång – i slutet av dagen har de haft svårt att koncentrera sig då de i stället tänkt på den långa sträcka de måste gå för att hämta vatten till sina familjer och att vattnet dessutom med stor sannolikhet kommer göra dem sjuka. Nu behöver flickorna inte längre oroa sig utan kan i stället lägga allt fokus på sin utbildning.

I tider av torka och i nödsituationer drabbas barnen ofta hårt då familjer inte längre har råd att låta barnen gå i skolan. Detta resulterar i att barn stannar hemma och hjälper till med hushållssysslor i stället för att få en utbildning. En del tvingas till barnarbete eller, i flickors fall, till barnäktenskap. Projektet stöder idag 200 barn och ungdomar med skolavgifter i syfte att säkerställa att de fortsätter sin utbildning och därmed kan nå sin fulla potential. Att fortsätta sin utbildning innebär även att barnen har tillgång till skolans matprogram, vilket minskar en stor del av bördan på familjer med begränsade tillgångar. Alla barn ska ha rätt till utbildning och känna sig trygga med vetskapen om att de har tillgång till mat och rent vatten varje dag.