Tjejklubbar som påverkar hela samhällen

Vi stödjer tjejklubbar i Etiopien av en enkel anledning – för att vi så tydligt ser att de stärker tjejers rättigheter. Hur vi arbetar med tjejklubbar och varför de har så stor betydelse berättar vi om här.

Att förändra attityder går inte över en natt. Vi behöver inte se längre än till oss själva för att inse att det tar tid att ändra invanda mönster och föreställningar. I Barnfondens arbete med att förändra synen på könsstympning, barnäktenskap och flickors rätt till utbildning ser vi att attityderna måste ändras i hela samhället, i många led – bland unga och vuxna, bland byäldste och myndigheter.

På tjejklubbarna i Etiopien är det tjejerna som driver utvecklingen och anordnar aktiviteter.

Vi går på djupet

En stor fördel med Barnfondens insatser är att vi arbetar i samma geografiska område under lång tid. Det ger oss möjlighet att gå på djupet och arbeta långsiktigt. Och just att ha tiden på sin sida är nödvändigt när det handlar om att förändra attityder.

Siraro är ett område i Etiopien där en majoritet av den kvinnliga befolkningen har utsatts för könsstympning. När traditionella sedvänjor, som till exempel könsstympning, ses som en norm är risken stor att samma syn förs över till nästa generation och nästa och nästa. Det här mönstret vill vi bryta och tjejklubbar är en del i vårt arbete för att stoppa könsstympning.

Fler vågar säga nej

På tjejklubbarna är det tjejerna själva som driver utvecklingen. De anordnar olika aktiviteter och bland annat används teater som ett sätt att sprida kunskap om farorna med könsstympning. Tjejklubbarna har stor betydelse för att stärka tjejers rättigheter och många i våra projekt berättar att deras självkänsla stärkts och att de nu vågar säga nej till könsstympning.

Mens ska inte vara ett hinder

Tjejklubbarna arbetar också för att förhindra att tjejer hoppar av skolan när de har mens. Här spelar miljön på skolan en viktig roll. När det finns separata toaletter eller sanitetsrum stannar fler tjejer kvar i skolan, alla veckor i månaden.

Tjejklubbar är som namnet avslöjar i första hand för tjejer. Men vi vet att även pojkar i allra högsta grad måste involveras i kampen för flickors rättigheter för att en förändring ska bli hållbar. Vi stödjer därför också aktiviteter genom tjejklubbarna där pojkar involveras.

Här träffar Barnfondens f.d. generalsekreterare, Anna Svärd, engagerade ungdomar på en av tjejklubbarna vi stödjer.

På vår agenda varje dag

Barnfondens f.d. generalsekreterare, Anna Svärd, har besökt flera tjejklubbar som vi arbetar med i Etiopien och lyssnat till en ung generation som vågar säga nej till könsstympning.

– Tjejerna jag träffade pratade om sina rättigheter och att de inte tänker låta sig könsstympas. De berättade också att de inte kommer gifta sig med en man som kräver att de könsstympas, berättar Anna.

Varje år könsstympas fler än två miljoner flickor runt om i världen. Två miljoner flickor som riskerar att få skador för resten av livet. Arbetet mot könsstympning finns på Barnfondens agenda varje dag.