Stöd våra akutinsatser i Marocko och Libyen

Stora humanitära behov efter jordbävning och översvämning

Tiotusentals döda, saknade och skadade är följden av de nyligen inträffade katastroferna i Marocko och Libyen. Hittills har jordbävningen i Marocko krävt 3 000 människoliv och uppemot 6 000 människor saknas. 5 000 är bekräftade döda och 10 000 saknas efter översvämningen i Libyen. Antalet döda väntas i båda fallen stiga kraftigt.

Vårt huvudfokus är barnen

Barnfonden gör en akutinsats genom vår systerorganisation WeWorld som är på plats i både Marocko och Libyen. Överlevande ges akutstöd i form av exempelvis rent vatten, hygienkit, mediciner, filtar, täcken, madrasser, kläder, ficklampor och matlagningsutrustning.

Som barnrättsorganisation har vi extra mycket fokus på barnen. När naturkatastrofer inträffar är det oerhört viktigt att så snart som möjligt ge barn i katastrofområdet psykosocialt stöd.

Ge en gåva idag

Med ditt stöd kan vi hjälpa fler i denna mycket svåra situation. Om du har möjlighet, ge en gåva idag.

Stort tack till Eniro!

Vi har fått en stor gåva av Eniro till vår akutinsats i Marocko. Det är vi så klart väldigt tacksamma för då det innebär att vi kan hjälpa fler barn och familjer i en mycket svår situation.

 

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.