Starkare kvinnor i Uttar Pradesh genom vårt EU-finansierade projekt

Klimatförändringar är ett globalt fenomen som påverkar människor över hela jorden. Naturkatastrofer blir allt vanligare på grund av oberäknelig nederbörd, sjunkande grundvattennivåer och ökande temperaturer. Detta har ofta negativa effekter på den lokala försörjning, tillgången till naturresurser och den övergripande utvecklingen.

I Indien står jordbruket för cirka 58 procent av befolkningens direkta försörjning och bidrar med 20 procent till landets BNP.  Ur det perspektivet är det avgörande för Indiens ekonomi och framtid att man lyckas hantera klimatförändringarna.

Uttar Pradesh en viktig jordbruksstat

Uttar Pradesh, Indiens mest folkrika men fattigaste delstat, är en viktig jordbruksstat. En majoritet av statens landsbygdsbefolkning är beroende av jordbruk för sin försörjning. Östra Uttar Pradeshs bördiga slätter är benägna att få mer oregelbunden nederbörd, fler översvämningar och intensivare och längre perioder av torka.

Böndernas begränsade kunskap om klimatanpassade jordbruksmetoder, bristen på stöd och nödvändiga resurser förvärrar ytterligare fattigdom och matosäkerhet.

Patriarkala traditioner och klimatförändringar sätter käppar i hjulet

Kvinnor har alltid varit viktiga i Indiens jordbruksproduktion. När män lämnar jordbruket, blir kvinnor ännu viktigare. Djupt rotade patriarkala traditioner hindrar dock kvinnors tillgång till mark, verktyg, teknologier, krediter och marknader, vilket hindrar dem från att förverkliga sin potential fullt ut.

Klimatförändringarna sätter käppar i hjulet för olika jordbruksinitiativ vilket ytterligare ökar kvinnors hushålls- och ekonomiska bördor. Detta försämrar deras och deras barns fysiska och psykiska hälsa. Att minska klyftan mellan könen är avgörande för jordbrukets tillväxt och för att kvinnor ska förverkliga sin potential som jordbruksföretagare.

Tillsammans med vår samarbetspartner ChildFund Indien och med ekonomiskt stöd från EU arbetar Barnfonden därför sedan ett antal år tillbaka med att stärka 15 000 kvinnliga bönder i östra Uttar Pradesh. Projektet ”Strengthening Civil Society Organisations to Fostering Women Empowerment in Eastern Uttar Pradesh” har många delkomponenter men syftar ytterst till att stärka kvinnors kunskap, roll och position inom jordbruket.

Projektet har hjälpt kvinnliga jordbrukare som Nootan, Jyoti, Shalini och Pushpa

Nootan från Barabanki-distriktet var en blyg hemmafru som sällan lämnade sitt hem. Precis som tusentals andra kvinnor involverades aldrig Nootan i några viktiga beslut rörande familjen – inklusive hennes egna barns utbildning.

– En dag bad min granne mig att gå med i hennes grupp. Jag började lära mig om smarta och klimatvänliga jordbrukstekniker som jag sedan delade med mina familjemedlemmar. Vi började använda dessa metoder i vårt eget bruk. Trots utmaningarna i år har vi haft en bra säsong, säger Nootan.

Genom olika utbildningar stöttar vi kvinnor att använda klimatanpassade jordbruksmetoder, stå upp för sina rättigheter, gemensamt och tillsammans förändra sina lokalsamhällen och bli framgångsrika entreprenörer med hållbara jordbruksföretag.

Jyoti, en deltagare från Siwan-distriktet, har fått ett helt nytt perspektiv:

– Efter att ha gått med i programmet har jag blivit mer medveten om olika typer av klimatanpassade jordbrukstekniker och om kvinnors rättigheter. Innan det här projektet fick jag knappt gå ut ur huset själv. Nu går jag på dessa utbildningar och deltar i arbete med olika statliga tjänstemän. Jag planerar också att starta ett eget företag, säger Jyoti.

Shalini, en bonde från byn Bhikhpur i UP, har lärt sig mycket om jordbruk genom projektet.

– Jag känner mig så glad när jag besöker min åker och tittar på den friska grödan av ris som växer i systematiska rader! Tidigare hade jag inte den tekniska kunskapen om jordbruk. Men på ChildFunds workshops experimenterade jag på ett större område odlingsmark efter att ha lärt mig att göra organisk kompost, planerad sådd, skördemetoder och så vidare, och det blev en succé! Jag är säker på en bra skörd den här gången, så nästa gång planerar jag att utöka min skörd till 1 hektar!, säger Shalini.

Men ännu viktigare, Shalini känner också till sina rättigheter som kvinna och som företagare.

Fyrahundra kvinnliga jordbruksgrupper (WFG) stärks ytterligare för att bygga hållbara, oberoende kooperativ eller Farmer Consumer Partnerships (FPC); 20 000 manliga släktingar till kvinnliga jordbrukare är engagerade i att öka sin förståelse för jämställdhet och könsrelaterade frågor.

Lokala förvaltningar hjälper kvinnliga bönder att dra nytta av olika statliga system efter att de har utbildats om klimatförändringar, klimatsmart jordbruk och jämställdhetsintegrering.

Projektet har påverkat kvinnor på flera sätt

– Innan jag gick med i projektet var jag inte för flickors högre utbildning eller att ge flickorna i min familj möjlighet att vara självständiga. Men nu har jag ändrat mig. Idag ser jag till att alla flickorna går i skolan och engagerar mina andra familjemedlemmar i dessa samtal. Nu ska jag se till att alla flickor i min familj har högre utbildning, säger Pushpa, en annan deltagare från Ghazipur-distriktet.

Foto: ChildFund Indien.

Läs mer om projektet

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.