Skolstartspaket där det gör mest nytta

Vi vill att alla barn ska få uppleva lyckan över att ha en egen skolväska. I vårt projekt i konfliktdrabbade Mopti i Mali arbetar vi för att fler barn ska få gå i fungerande skolor – och att skolbarnen ska få egna skolväskor med pennor och skrivböcker.

Mali är politisk instabilt sedan militärkuppen 2012 och det har fått allvarliga konsekvenser för tillgången till bra och säker utbildning. Möjligheten för flickor att få en utbildning var låg redan före konflikten. Nu har situationen försämrats ännu mer, inte minst på grund av förtryckande grupper som bevarar gamla könsnormer.

Skolan ingen säker plats

I Mopti finns idag 300 skolor som inte fungerar. Det är ungefär en tredjedel av alla skolor i området. Många skolor saknar också dricksvatten och toaletter vilket gör skolan osäker, särskilt för flickor.

En egen skolväska

Skolstartspaketen i Barnfondens webbshop delas ut till barn i Mopti. De får en egen skolväska med pennor och skrivbok som gör det lättare för barnen att öva på egen hand.

Ny skola och förändrade attityder

Skolan vi bygger i Mali kommer att ha tre klassrum med skolbänkar och svarta tavlor, separata toaletter för flickor och pojkar, samt böcker och pennor till barnen. Samtidigt jobbar vi med barn, familjer och lokala ledare för att förändra attityden till flickors utbildning.

Köp ett skolstartspaket