Skånsk modell bidrar till hållbar el på skolor i Kenya

Även om namnet klingar mer afrikanskt än svenskt har Mbegu Solar AB sitt ursprung i Sverige. Organisationen, som är baserad i Lund, vill bidra till att fler skolor i afrikanska länder får tillgång till elektricitet. De flesta skolor använder dieseldrivna generatorer för att få el. Detta kostar mycket pengar och påverkar kvaliteten på undervisningen. Ofta blir skoldagarna kortare för att spara på elen och det finns få möjligheter att använda digitala hjälpverktyg. Utöver detta är det också skadligt för miljön med den här typen av elförsörjning.

Mbegu, Barnfonden och ChildFund Kenya ger skolor ren och billig energi

Barnfondens samarbetspartner, ChildFund Kenya, arbetar med att stötta landets myndigheter med att förse skolor med el. När vi på Barnfonden kom i kontakt med Mbegu såg vi direkt möjligheter till ett samarbete. Vi förde samman ChildFund Kenya med Mbegu och vi kan redan se resultat. Nu kan 17 skolor – och 30 fler på gång – i Homa Bay-regionen inom en snar framtid se fram emot ren och prisvärd energi.

Smart finansiering som gör skolor till förändringsaktörer

Att skapa en infrastruktur som fungerar för solcellsenergi är dyrt. Skolor behöver därför hitta sätt att finansiera omställningen. Mbegu ger skolors sparande en skjuts. De erbjuder skolor telefonladdningsstationer som genererar inkomster. Första steget är att betala av stationerna och det görs snabbt. Därefter bidrar de till en inkomst som skolorna kan använda till att finansiera solenergi. Den här metoden stärker skolornas roll som förändringsaktör och är i linje med hur Barnfonden jobbar med hjälp till självhjälp.

Detta är ett fint exempel på hur Barnfonden länkar samman svensk kreativ och klimatsmart teknologi med de behov vi ser i länderna som vi stödjer.

Läs mer

Mbegu Solar – Empower people to sustain and thrive