”Självklart ska man skriva brev!”

Varje år skickas tusentals brev mellan faddrar och fadderbarn inom Barnfonden. Vi vet att brevskrivningen betyder mycket, därför har vi skapat möjligheten att skicka digitala brev. I vår uppmärksammar vi brevskrivningen lite extra – både den postala och den digitala. Med Barnfondens brevskrivardag den 20 maj vill vi uppmuntra ännu fler att skriva. 

Valeria har varit fadder hos Barnfonden i många år. Sedan tre år tillbaka är hon fadder till 15-åriga Derrick från Kenya. Under dessa tre år har de hunnit brevväxla en hel del.

Valeria tycker att den digitala brevskrivningen är smidig och tror att det kan locka fler unga till att skriva brev. Foto: Privat

Sporten  är ett gemensamt intresse

Valeria bor i Stockholm tillsammans med sin man och sin 15-åriga son. För det mesta är det Valeria som skriver breven till Derrick men det händer att hennes son också skriver. Det är roligt eftersom de är i samma ålder och kan prata om tonårsrelaterade saker, berättar Valeria. Sonen och Derrick delar vissa intressen såsom sport.

För Samuel har breven betytt väldigt mycket

Samuel har tidigare varit fadderbarn. Han växte upp på 1990-talet i Katakwi-distriket i Uganda – ett samhälle som var splittrat av krig, uppror och fattigdom. Samuel studerade samhällsutveckling på universitetet och efter sin examen flyttade han tillbaka till sin hemort för att arbeta med barns rättigheter. Idag är han regionchef i Guya-Guya i Katakwi-distriktet.

It takes a (global) village

Både Samuel och Valeria berättar om betydelsen av att som barn ha kontakt med vuxna som stöttar, uppmuntrar och bryr sig om en. En positiv vuxennärvaro kan göra stor skillnad för ett barn, även om den är på långt avstånd. En av de bästa sakerna med brevväxlingen är, enligt Valeria, att få visa Derrick att de tror på honom och få möjlighet att uppmuntra honom. Även Derricks farmor, som han bor med, har uttryckt stor uppskattning för breven. Hon säger att det betyder mycket att veta att det finns andra som tänker på och bryr sig om Derrick.

I dag är Samuel Okiror regionchef och arbetar bland annat med barns rättigheter.

Samuel berättar även han att brevväxlingen varit till stor hjälp. Han fick mycket uppmuntran och stöd av sin fadder Ryan via breven:

–  Tillsammans med min familj fanns min fadder där vid min sida. Det betydde mycket för mig.

På frågan varför han tror uppmuntran är så viktigt för ett barn svarar Samuel:

–  Att uppmuntra barn betyder att vi bygger deras framtid. Vi måste uppmuntra barn att gå i skolan, precis som min fadder brukade göra.

Samuel beskriver fadderskapet som en kärlekshandling och att den relationen inspirerar och motiverar barnen. Precis som talspråket lyder krävs ett helt samhälle för att barn ska växa upp i en säker och trygg miljö. Det samhället kan, tack vare fadderskap och brevskrivning, sträcka sig över kontinenter.

Varför skriva brev?

Breven ger utrymme för nya perspektiv, en möjlighet att dela erfarenheter och att öppna upp världen. I Valerias och Derricks brevväxling kan de skriva om allt från miljön i Sverige och Kenya till vad de sysselsätter sig med om dagarna.

Både för Valeria och Samuel är brevskrivningen självklar. När jag frågade Valeria om vad hon tycker det bästa med brevskrivning är svarade hon:

–  Man får så mycket tillbaka. Man får dela med sig av sitt eget liv, lära känna sitt fadderbarn och vara ett uppmuntrande stöd. Självklart ska man skriva brev!

Samuel berättar även han om betydelsen av utbytet och den personliga kontakten. Hur viktig den kom att bli i Samuels liv:

– Ryan uppmuntrade mig på så många sätt, bland annat till att fokusera på studierna så att jag kunde uppnå mina drömmar. Breven gav mig hopp om framtiden.

Det behövs väldigt lite. En kort hälsning till ditt fadderbarn kan sprida mycket glädje och inspiration. Via den digitala brevskrivningen på Min sida kan du dessutom enkelt bifoga en bild till din hälsning.

Passa på!

Vi vill uppmuntra alla våra faddrar som inte skrivit brev till sina fadderbarn att göra det. För vi vet hur mycket det kan betyda för både fadder och fadderbarn. Passa på till Barnfondens brevskrivardag 20 maj och skriv ett brev via Min sida. Du behöver inte fixa med vare sig kuvert eller frimärke utan kan skriva direkt i det digitala brevskrivarverktyget. Hur? Logga in på Min sida via barnfonden.se och börja skriva!

Tips!

Vi vet att många fadderbarn uppskattar foton. Det kan exempelvis vara ett foto på dig som är fadder, din familj eller hur det ser ut i Sverige. Genom den digitala brevskrivningen kan du enkelt bifoga bilder i brevet.