Årets insamling slog rekord

En dag om året är kopplingen mellan Malmö och Kiyuni särskilt stark. Kiyuni är en by i centrala Uganda och här ligger grundskolan Nankandula. I tre år har frisörkedjan Headon i Malmö avsatt en dag om året då de klipper för skolbarnen på Nankandula. I år blev engagemanget större än någonsin och tillsammans samlade fem frisersalonger in 162 344  kronor.

Frisörerna Pernilla Sandström och Marie Methander arbetar på Headon i stadsdelen Limhamn och de har båda varit med alla tre åren som Headon klippt för Barnfondens utbildningsprojekt i Uganda.

Pernilla och Marie har varit i frisörbranschen i många år och upplever att Headons engagemang är unikt. De berättar att de känner starkt för projektet på Nankandula-skolan och att de gärna pratar med sina kunder om Headons samarbete med Barnfonden.

– Vi har fått bra information och det gör att vi kan svara på frågorna som vi får om projektet i Uganda. Under åren som vi har varit med har vi sett att det verkligen går att göra skillnad och att pengarna når fram. När vi får rapporter och filmklipp med hälsningar från barnen på Nankandula-skolan blir det väldigt verkligt och konkret, säger Pernilla.

Frisörerna Pernilla Sandström och Marie Methander arbetar på Headon i stadsdelen Limhamn och de har båda varit med alla tre åren som Headon klippt för Barnfondens utbildningsprojekt i Uganda.

Det pratas mycket

Många av Pernillas och Maries kunder har varit dem trogna i 20 år och de allra flesta tycker om att prata samtidigt som de blir fixade i håret.

– När vi rör deras hår börjar de prata. Vi vet mycket om deras liv. Vi har möjligheten att följa dem genom livet vi får höra mycket, berättar Marie.

Den 26 april är samtalsämnena lite annorlunda än vad de brukar. Många är nyfikna på Headons stöd till Nankandula-skolan och uppmuntrar initiativet. En av dem är Agneta Ekman som har klippt sig på Headon i fyra år:

– Det känns väldigt bra att klippa sig just dag. För mig är det viktigt att veta att pengarna går fram och jag har fått information om projektet Headon stödjer genom Barnfonden under min klippning. Det känns seriöst.

Agneta Ekman är en av många kunder som bidragit till utvecklingen på Nankandula-skolan.

Alla barn ska klara sin examen

Barnfonden har arbetat i byn Kiyuni med omnejd under många år. På Nankandula-skolan går cirka 450 elever och läskunnigheten är låg. Många barn hoppar av skolan i förtid och ofta beror det på familjens ekonomiska situation. Majoriteten i området arbetat med småskaligt jordbruk och lever på mindre än en dollar om dagen.

Årets insamling från Headons salonger kommer att gå till att förbättra den fysiska och mentala hälsan bland eleverna på Nankandula-skolan för att ge alla barnen bättre möjligheter att klara sin examen. Det är ett viktigt steg för att påverka framtiden.

Nytt tema varje år

Headons satsning gör stor skillnad för skolbarnen i Kiyuni. För att kunna arbeta långsiktigt med utbildning för de här barnen måste först och främst de grundläggande förutsättningarna finnas på plats. Headons och Barnfondens gemensamma projekt fokuserar på olika teman varje år:

• År 1: Skolböcker, skolbänkar och tillgång till rent vatten.

• År 2: Skolmat till alla barnen. Mätta magar lär sig bättre!

• År 3: Mål att alla barn ska klara sin examen.

Alla kunder bidrar

Headon har valt att göra en långsiktig satsning tillsammans med Barnfonden och fokusera på att stödja ett projekt under flera år. Under de tre år som Headon har klippt för projektet har de totalt samlat in 456 459 kronor. Alla kunder som har klippt sig, fått behandling eller köpt produkter under insamlingsdagarna har bidragit till projektet på Nankandula-skolan.