Rätt stöd blev vändningen för Chantrea 

Nioåriga Chantreas ögon blir tårfyllda när hon berättar om sitt liv innan hennes hörselnedsättning upptäcktes och diagnostiserades. I skolan kändes det alltid som hon störde sina klasskamrater när hon fick fråga om och om igen var läraren hade sagt. 

– Det var svårt för mig att höra vad läraren sa och att följa med på lektionerna, berättar Chantrea.

Hennes klasskamrater blev ofta frustrerade när hon om och om igen bad dem upprepa vad läraren hade sagt och ibland ignorerade de Chantrea helt.

Hemma tyckte hennes föräldrar att hon ofta var nonchalant mot dem. Chantreas mamma berättar:

– Jag trodde att hon var lat och att hon låtsades att hon inte hörde när vi pratade med henne.

Barn med funktionsvariationer blir stigmatiserade

Precis som många andra barn i utsatthet visste inte Chantrea vad som var orsaken till hennes problem. Tio procent av världens befolkning uppskattas ha någon form av funktionsvariation, varav 80 procent lever i ett utvecklingsland.

Barn som Chantrea blir ofta stigmatiserade, utan en chans att nå sin fulla potential. Det är vanligt att barn med funktionsvariationer inte har samma tillgång till utbildning, träning och utveckling som andra barn.

Hörselapparaten förändrade Chantras liv

Chantreas hörselnedsättning blev diagnostiserad när hon fick träffa en hörselspecialist. Det var Barnfondens samarbetspartner, ChildFund Kambodja, som såg till att Chantrea fick den hjälp hon behövde.

I området där Chantrea bor är det få som känner till att hörselproblem existerar, än mindre vad det finns för hjälp att få.

– Nu är jag så lättad. Jag kommer att berätta för mina grannar och vänner vad det finns för hjälp att få, säger Chantrea.

Vi arbetar med att förändra attityder

När barn med funktionsvariationer inkluderas i samhället blir de också mindre sårbara. På Barnfonden arbetar vi därför med att förändra attityder och för att barn som Chantrea och ska få det stöd de behöver.

För att kunna se vilka behov som finns och identifiera dem arbetar vi nära lärare. I området där Chantrea bor kan barn med behov av stöd få hjälp på centret Krosuar Thmey. Här får barnen genomgå tester för att därefter få rätt stöd.

Chantrea har fått hörselapparat som gör att hon nu kan höra allt var läraren säger i klassrummet. Det gör stor skillnad och nu kan hon följa med i undervisningen, precis som sina klasskamrater.

– Jag vill vara en enastående elev, säger Chantrea. Nu när jag hör, kan jag vara det!