Oacceptabelt våld mot barn och civila i Gaza

War on Gaza: The massacre continues. Jag läser månadens rapport från ChildFunds partnerorganisation dagen efter Israels flygräd mot Röda Halvmånens tältläger utanför Rafah. Den beskriver oacceptabelt våld mot barn och civila.
Det här är en konflikt där flera av de grupper som är skyddade av humanitär rätt mister livet i en omfattning vi sällan sett förut.
Vårt team klarade sig den här gången. Det består av 80 personer som de senaste månaderna lyckats bistå mer än 250 000 internflyktingar – majoriteten kvinnor och barn – med vatten latriner, hygienkit, renhållning och sophantering.
Jag är oerhört stolt över hur mycket de lyckas uträtta under de förutsättningar som råder. Tillgången till vatten är livsviktigt när temperaturerna stiger. Särskilt för barn under fem år som är särskilt känsliga för uttorkning.
Möjligheten att upprätthålla hygienen i flyktingläger räddar liv när sjukdomar sprids och diarrésjukdomar kan vara livshotande för den som är svag och undernärd.
Det är fortfarande extremt svårt att komma i med humanitär hjälp. Hjälpsändningar släpps inte fram. Mattransporter som kommer in attackeras. I detta kaos har olika organisationer olika ingångar och alla insatser behövs.
Till dig som ger vill jag säga – ge vad du kan och ge brett – gärna till flera olika organisationer så att de hjältar som är på plats kan fortsätta hjälpa. Behoven är enorma.
/Martina Hibell, generalsekreterare Barnfonden
Bild: APA Images

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 32 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.