Ny skola i krigsdrabbade Mopti

I konfliktdrabbade Mopti i Mali är det många barn som inte har tillgång till en bra och trygg utbildning. Nu bygger vi en ny skola för barnen i Mopti. 150 barn får möjlighet till en bättre utbildning i en trygg skolmiljö. 

Mali är politisk instabilt sedan militärkuppen 2012 och det har fått allvarliga konsekvenser för tillgången till bra och säker utbildning. Möjligheten för flickor att få en utbildning var låg redan innan konflikten. Nu har situationen försämrats ännu mer, inte minst på grund av förtryckande grupper som bevarar gamla könsnormer.

I Mopti finns idag 300 skolor som inte fungerar. Det är ungefär en tredjedel av alla skolor i området. Många skolor saknar också dricksvatten och toaletter vilket gör skolan osäker, särskilt för flickor.

150 barn i Mopti får nu en bättre skola.

Skolan motverkar konflikter

När barn inte går i skolan eller när deras utbildning är begränsad hämmas deras personliga utveckling. Det skapar fler otrygga ungdomar som är mottagliga för att gå med i väpnade grupper och hamna i brottslighet. Skolan spelar stor roll för barns och ungas psykiska hälsa och för utvecklingen av de konfliktdrabbade områdena. En väl fungerande skola ger tillbaka en känsla av normalitet, struktur och säkerhet som gör det möjligt för familjer att se framåt, planera för framtiden. På så sätt förbättras också samhällets potential att minska och hantera konflikter.

För många av barnen i Mopti har klassrummen tidigare sett ut så här. Den nya skolans robusta väggar och tak skyddar barnen från både regn, värme och farliga djur.

Ny skola och förändrade attityder

Skolan vi bygger i Mali kommer att ha tre klassrum med skolbänkar och svarta tavlor, separata toaletter för flickor och pojkar, samt böcker och pennor till barnen. Samtidigt jobbar vi med barn, familjer och lokala ledare för att förändra attityden till flickors utbildning.

Bygget är igång av den nya skolan som kommer att ha tre klassrum.