Mens får inte hindra flickors utbildning

På bilden: Flickor i Kenya som fått dignity-kits vilket bidrar till att de inte behöver stanna hemma från skolan när de får mens.

Alla barn har rätt till utbildning. Det är en grundbult i FN:s barnkonvention som 196 länder i världen har undertecknat.  Tyvärr finns det fortfarande många barn som trots det inte går i skolan, som hoppar av skolan i förtid eller som uteblir från stora delar av sin skolgång.

Extra vanligt är det att flickor inte går i skolan eller missar delar av sin skolgång. Till exempel på grund av att de har mens.

Flera anledningar till att mens hindrar flickors skolgång

Några av anledningarna till att mens blir ett hinder för flickors skolgång är:

 • I många delar av världen är mens fortfarande förknippat med stigma och skam. Flickor stannar hemma från skolan och andra sociala aktiviteter för att slippa skämmas.
 • Bristande tillgång till mensskydd.
 • Inga separata toaletter på skolan eller andra utrymmen endast avsedda för flickor.
 • Dålig kunskap bland flickorna om hur de ska hantera sin mens. Delvis på grund av att mens är ett stigma och något man inte pratar om.

Barnfonden och ChildFund arbetar varje dag för att fler barn ska få börja, fortsätta och slutföra sin skolgång. För att mens inte ska bli ett hinder för flickors skolgång sprider vi kunskap om vad mens är och hur flickor ska kunna hantera det. Vi ser till att det finns mensskydd, rent vatten, separata toaletter för flickor alternativt avskilda rum för flickor där de kan hantera sin mens. Genom tjejklubbar skapar vi dessutom trygga utrymmen för flickor att tillsammans prata om mens och andra frågor relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa.

Barnfonden arbetar för att minska stigmat runt och öka kunskapen om mens

Detta är ett arbete som pågår löpande inom ramen för fadderprojekten, året runt. Utöver det görs det också mer specifika insatser, till exempel i samband med olika typer av katastrofer. Några exempel på vad som görs inom ChildFund just nu:

 • I konfliktdrabbade Amhara-regionen i norra Etiopien har ChildFund Etiopien delat ut så kallade dignity-kits innehållandes bland annat bindor och tvålar till 5 000 tonårsflickor och deras familjer. Man har även försett familjerna – varav många är internflyktingar på grund av konflikten – med madrasser och filtar samt kontantstöd.
 • I Senegal genomför ChildFund Senegal ett menstruationshygienhanteringsprojekt i 12 skolor i Mbour, Thiès och Tivaouane. Man når drygt 11 000 elever, även pojkar. För att bryta tabun och stigman måste alla vara involverade – pojkar och flickor, lärare, skolledning, lokala myndigheter, föräldrar och religiösa ledare.
 • ChildFund Kenya genomför akutinsatser för att stödja familjer som drabbats av torkan i norra Kenya. Utöver screening av barn, gravida och ammande mammor för att tidigt upptäcka tecken på undernäring samt utdelning av mat- och näringsstöd så arbetar man för att förbättra hushållens tillgång till rent vatten, sanitet och hygien (WASH-insatser). Inom ramen för detta delar man även ut dignity-kits för att minska risken för att flickor missar eller till och med hoppar av skolan på grund av att de inte kan sköta sin mens samt sin övriga hygien i skolan.

  Om Barnfonden och ChildFund Alliance

  Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

  Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.