Mat, medicin och psykosocialt stöd till barnen i Ukraina

En pojke leker på ett fält i Dnipro i Ukraina. Platsen har använts som övningsplats för civilförsvaret i kampen mot den ryska armén. Barnfonden stödjer lokala organisationer som verkar på flera platser i Ukraina. Behoven är enorma och utöver att bidra med akutstöd i form av mat, tak över huvudet och mediciner, fokuserar vi också på att ge psykosocialt stöd till barn.

Vill du vara med och stötta barn som drabbas av kriget i Ukraina? Swisha ditt stöd eller sätt in ditt bidrag på plusgiro: 901302-0, märk din betalning Ukraina.

Allt stöd vi får in används till insatser med barnen i fokus.

Foto: Patrick Tombola/WeWorld