Luften i fokus på Världsmiljödagen 2019

Över 90 procent av jordens befolkning andas inte ren luft*. Temat för Världsmiljödagen 2019 är luftföroreningar och i över 100 länder firas dagen genom att uppmärksamma vad som händer och hur vi alla kan bidra till förändring.

Världsmiljödagen har firats sedan 1972 och kanske får den i år mer genomslag än någonsin. Temat för dagen är högst angeläget, liksom klimatfrågan i stort. FN:s miljöprogram (UNEP) uppskattar att det varje år dör cirka 7 miljoner människor i förtid på grund av luftföroreningar.

Alla är del av lösningen

På Världsmiljödagen lyfts små som stora initiativ för att visa hur luften vi andas kan bli renare. Många kommuner i Sverige arrangerar events med klimatfokus dagen till ära.

På Världsmiljödagens internationella temasida finns konkreta tips på hur alla kan bidra – allt från att planera träd den 5 juni till att städer världen över ska erbjuda gratis kollektivtrafik: https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/practical-guides

Spisen som ger renare luft

Luftföroreningar inomhus dödar årligen 4,3 miljoner människor (UNEP). Etiopien är ett av de länder där luftvägssjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna för barn. Många hushåll, särskilt på landsbygden, lagar mat inomhus över öppen eld och utöver att vara farligt är det skadligt både för miljön och hälsan.

Den formgjutna spisen göras av sand, cement och aska. 

Barnfonden stödjer ett projekt i etiopiska Dugda där kvinnor utbildas i att tillverka energisnåla spisar. Kvinnorna formgjuter spisarna som de sedan säljer vidare för cirka 55 kronor styck. De här spisarna drar upp till 75 procent mindre bränsle än det traditionella sättet att elda på. Det i sin tur bidrar till att kostnaden för att köpa ved eller tiden för att leta reda på den minskar för många familjer.

Spisarna är enkla och billiga att tillverka och de släpper ut mindre rök än den traditionell öppna elden. Samtidigt får kvinnor en egen inkomst och sysselsättning genom att tillverka och sälja spisarna.

– De här spisarna ger så många positiva effekter på en gång. Det är häftigt att se hur kvinnorna med små medel och utbildning kan starta upp en egen verksamhet som inte bara ger dem en extra inkomst och stärkt självförtroende, utan även bidrar till hälsosammare inomhusmiljö och minskad avskogning. Deras döttrar får också en tryggare tillvaro eftersom de inte behöver gå långa sträckor för att hämta bränsle, säger Barnfondens programchef Martina Hibell.

Miljöförstöring är ett enormt hot för barns hälsa, trygghet och utveckling och de energisnåla spisarna är ett exempel på Barnfonden arbetar med att attackera flera problem samtidigt.

Om Världsmiljödagen

Varje år den 5 juni firas Världsmiljödagen världens över. FN:s miljöprogram, UNEP, instiftade dagen efter Stockholmskonferensen om miljö. 1972. Världsmiljödagen har blivit en global plattform för initiativ och evenemang kopplat till temat.

FN:s miljöprogram, UNEP​