Kvinnors och barns situation i Afghanistan blir alltmer ansträngd

En mamma med sitt barn i Afghanistan.

Talibanstyret i Afghanistan fortsätter att inskränka kvinnors och flickors rättigheter. Det är numera förbjudet för kvinnor att arbeta i hjälporganisationer, vilket påverkar Barnfondens systerorganisation WeWorlds insatser i landet.

Med stöd från bland annat Barnfonden är WeWorld på plats i Afghanistan. Till följd av talibanernas beslut har WeWorld tillfälligt avbrutit delar av sin verksamhet i landet:

– Beslutet är svårt, men det finns tyvärr inget annat sätt, säger Dina Taddia, WeWorlds generalsekreterare. Tills dess att talibanerna upphäver förbudet för kvinnor att arbeta med icke-statliga organisationer, är vi tvungna att avbryta våra aktiviteter.

Men aktiviteterna avbryts inte helt. I enlighet med humanitära principer fortsätter WeWorld med sina direkt livsavgörande insatser. Dessa insatser går ut på att stötta ensamstående mammor med kontanter till mat så att de kan tillgodose sina familjers grundläggande matbehov.

Kvinnor har en avgörande roll i aktiviteterna i Afghanistan. Kvinnor är ofta de enda som har tillgång till andra kvinnor och kan bygga relationer som tillåter långvariga och hållbara insatser.

Afghanistan står idag inför en av de mest katastrofala humanitära kriserna i världen. Fler än 24 miljoner människor berövas sina försörjningsmöjligheter, samtidigt som de utsätts för hunger och kyla.

Att förbjuda mer än hälften av befolkningen att arbeta i ideella organisationer i ett land där 70 % av befolkningen är beroende av humanitärt bistånd, är inte bara en kränkning av kvinnors rättigheter utan också en potentiell katastrof.

Beslutet att förbjuda kvinnor att samarbeta med icke-statliga organisationer är ett val som straffar hela den afghanska befolkningen. Vi hoppas att myndigheterna som styr landet kommer att ompröva detta beslut så snart som möjligt så att WeWorld och andra organisationer kan fortsätta sitt direkt avgörande arbete.

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.