Skriv under klimatuppropet – för våra barns framtid!

#ClimateOfChange är en internationell klimatkampanj som engagerar europeiska ungdomar i 22 länder.

Inom ramen för kampanjen görs en stor namninsamling inför klimatmötet COP27 som hålls i Egypten i slutet av november. Namninsamlingen ska organisatörerna lämna in till Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på klimattoppmötet.

Namninsamlingen understryker att klimatkrisen är en social kris med sociala konsekvenser. Den ställer fyra krav på EU:s klimatarbete för att minska dessa konsekvenser.

Den understryker också att redan utsatta grupper drabbas allra värst av klimatförändringarna. Och att barnen i världen är de som kommer drabbas hårdast om vi inte lyckas hitta hållbara lösningar på vår tids största utmaning – klimatförändringarna.

Vi hoppas att även du vill skriva under uppropet.

Senast den 4:e november behöver vi din underskrift.

Skriv under uppropet