Klimatprojekt i Kambodja genom Världens Barn

Kambodja är ett land som är hårt drabbat av naturkatastrofer med återkommande perioder av torka och översvämningar. Det gör att många barn inte kan ta sig till skolan och familjer riskerar sin hälsa när mat och rent vatten är en bristvara. Vi har träffat Farita och Fasika, båda 13 år, i provinsen Kratie i Kambodja där Barnfonden tidigare har drivit ett klimatprojekt finansierat av Världens barn. Här berättar de hur deras vardag påverkas av klimatförändringas effekter – och vad de bär med sig från projeket.

Farita minns när delar av hennes hus förstördes på grund av ett kraftigt oväder under 2021. På landsbygden är köken ofta placerad under husets nedre tak.

– Vi var hemma på grund av covid-19-pandemin. Det började regna och blåsa kraftigt och åskan dundrade. Våra grannar ropade att vårt kök hade kollapsat medan jag lekte och pluggade tillsammans med min syster. Min moster brukar laga mat i köket så jag var både förtvivlad och chockad.

Fasika (till vänster) and Farita här på baksidan av sin mormors hus. Den rosa delen i metall på huset bakom dem är där köket tidigare låg. Det förstördes av den kraftiga vinden.

Farita berättar vidare att hon trodde att hennes moster dött när köket kollapsat i ovädret:

– Vi rusade ner för trapporna och såg min moster ligga på marken. Hennes knä och axel hade skadats men hon var vid liv och vi blev väldigt lättade. Men vi är fortfarande oroliga för vad en storm kan göra med vårt hus när det blir oväder framöver.

Under klimatprojektet lärde sig Farita och Fasiska hur de ska agera vid en översvämning. Att de ska ha flytväst på sig och att det alltid ska finnas saker i huset som flyter och som de kan hålla sig fast vid, till exempel bildäck eller en plasthink. Det är också viktigt att ha mat som inte kräver tillagning och kokt, rent vatten tillgängligt.

Fasiska och Farita har båda tankar om vad som är viktigt för att bromsa klimatförändringarna.

– Vi behöver plantera mer träd. Och för att skydda och hjälpa barn måste de vuxna lyssna på oss.

Som en del av projektet har myndighetsanställda och vårdpersonal fått utbildning i krisberedskap och katastrofhantering. Barn har också fått öva på hur de ska agera vid en katastrof. Det är något alla barn borde kunna, avslutar Farita:

– Vi behöver träna barn från alla byar i hur man ska agera när en katastrof kommer och det ska göras på ett barnvänligt sätt. Barn är de som står på tur att bli vuxna och som kommer visa vägen mot hur världen kan stoppa klimatförändringarna.

Farita och Fasika samt deras mormor och kusiner.