Klimatgåva blir 1 000 procent dyrare på Black Friday

För varje år som går blir priset människor får betala för klimatförändringarna högre och högre. Barnfonden vill spegla den här ökningen på readagen Black Friday genom att höja priset på vår gåva, Bekämpa klimatförändringar, med 1 000 procent.

Barn blir bättre förberedda för nästa naturkatastrof

De som drabbas hårdast av naturkatastrofer till följd av klimatförändringar är familjer som redan lever i utsatthet. Kvinnor och barn är särskilt sårbara. Barnfonden arbetar därför förebyggande med att stärka motståndskraften i samhällen och hos människor. Det gör att både barn, vuxna och infrastrukturen är bättre rustad när nästa naturkatastrof slår till.

– Vi ser alltför ofta fruktansvärda effekter när torkan eller översvämning slår till – igen och igen. Vi ser barn som tvingas arbeta i stället för att gå i skolan. Katastroferna kommer att fortsätta och vi gör allt vi kan för att barn, familjer och hela byar ska vara bättre förberedda. Om vi agerar i tid kan vi undvika så mycket lidande, säger Barnfondens tf generalsekreterare och programchef Martina Hibell.

En särskilt dyr gåva för klimatet

Gåvan Bekämpa klimatförändringar finns att köpa i Barnfondens gåvoshop och kostar 350 kronor. Det är priset alla dagar – utom på Black Friday. Då höjs i stället priset med 1 000 procent till 3 850 kronor. Martina Hibell berättar:

– Den här höjningen får symbolisera att det är så mycket dyrare att agera sent, när katastrofen är där, jämfört med att jobba förebyggande.

Gåvan går till Barnfondens projekt med att öka motståndskraft mot naturkatastrofer. Det handlar bland annat om att barn lär sig hur de klarar sig vid en översvämning eller en storm. Bönder får utbildning i klimatsmart odlande där de får kunskap om vilka grödor som fungerar bäst tillsammans, vilka som är vattenresistenta och vilka som tål torka bra.

För mer info: www.barnfonden.se/blackfriday