Perioder av extremvärme vanligare på grund av klimatförändringarna

Indien och Pakistan har under mars och april drabbats av extremvärme med temperaturer på upp till 50 grader. Temperaturer som kan vara direkt livshotande, inte minst för små barn, äldre samt personer med olika typer av kroniska sjukdomar.

Värmeböljor är inte ovanliga i Indien men de brukar inträffa först i maj och juni. Nu startade de redan i mars och medelmax-temperaturen under dessa månader var den högsta på 122 år i Indien.

Enligt Met Office (brittiska SMHI) innebär klimatförändringarna att den här typen av extremvärme-perioder blir 100 gånger så vanliga i Indien och Pakistan.

Förutom att påverka människors hälsa direkt genom risk för värmeslag och uttorkning så utgör värmen även ett hot mot människors möjlighet att försörja sig, äta sig mätta och ha tillgång till rent vatten. Boskap dör i värmen och skördarna blir mindre än vad de kunde vara. Nyligen stoppade Indien all export av vete. De mindre skördarna till följd av extremvärmen under våren uppges vara ett av skälen.

De som drabbas och kommer att drabbas allra hårdast av klimatförändringarna är barn. Barnfonden arbetar varje dag för att göra världen medveten om kopplingen mellan klimatförändringarna och barns situation och för att göra redan utsatta samhällen i några av världens fattigaste områden mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna.

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.