Klimatet måste bli en valfråga – för barnens skull

Foto: GETTY, Karin Boo, Melker Dahlstrand

”Barns rättigheter och perspektiv måste stå i centrum för klimatomställningen. I dag riskerar allt fler barn att förlora sin hälsa, sin framtid och sina liv på grund av klimatkrisen. Även här i Sverige påverkas barn, bland annat genom effekter på deras psykiska hälsa gällande oro och brist på framtidstro. Barn förstår att vuxna inte agerar tillräckligt för att skydda dem – och de håller politiker ansvariga.”

Det skriver Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell tillsammans med talespersoner för sex andra organisationer i en debattartikel i Aftonbladet den 8 januari.

Uppmanar partier att prioritera klimat och barnrätt i valprogrammen

De uppmanar alla partier att prioritera klimatet ur ett barnrättsperspektiv i sina valprogram och i sin politik. De nämner även tre nyckelsatsningar som måste genomföras, oavsett vilken kombination av partier som kommer till makten i september 2022: Accelerera klimatomställningen, bygg samhällen för barn – det gynnar alla, samt öka barns inflytande och medverkan i klimatomställningen.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.