Kavlis engagemang gör avtryck i hela världen

När medarbetare på Kavli får frågan om vad som gör företaget till en attraktiv arbetsplats är det alltid samma svar som tar förstaplatsen. Svaret är Fonden. Kavli är en livsmedelskoncern som ägs av den ideella norska stiftelsen Kavlifondet, där överskottet går till humanitära ändamål, forskning och kultur. Sedan 2011 har Kavlifondet delat ut 356 miljoner kronor till olika projekt runt om i världen. Kavli stödjer bland annat Barnfondens arbete med lärocenter för barn i Rajasthan i Indien. Ett unikt utbildningsprojekt som nu är inne på sitt tredje år.

År 1962 bestämde Kavlifondets grundare, Knut Kavli, att koncernens överskott ska gå till humanitära ändamål, forskning och kultur. Knut och hans fru Karin hade inga egna barn och fonden blev ett sätt för dem att säkerställa företagets sociala engagemang även efter deras livstid. Fram till för bara ett par år sedan har fonden inte varit så synlig, men på senare år har den vuxit i både storlek och kännedom. Förra året delade Kavlifondet ut 83 miljoner kronor. Målet för 2018 är satt ännu högre: 100 miljoner kronor.

Jessica Sehlin på Kavli Sveriges fabrik i Eslöv. Här produceras främst senap och ättika.

En fond som sätter sin prägel

Kavli har inga privata vinstintressen. De återinvesterar i företaget och allt därutöver går oavkortat till välgörande ändamål genom Kavlifondet. De stödjer just nu 50 pågående projekt i 17 olika länder.

– Fonden sätter stor prägel här på Kavli och skapar en otrolig stolthet. Vi har en ny generation arbetstagare som i första hand inte frågar om pensionsformen utan snarare om företagets sociala ansvarstagande. Det vi gör är väldigt unikt och vårt mål är att öka avkastningen ytterligare under 2018 så att mer pengar kan gå till fonden, säger Jessica Sehlin, HR- och kommunikationsdirektör på Kavli Sverige.

Kavli har två fabriker i Sverige, en i Älvsjö och den andra i Eslöv. Utöver Norge och Sverige finns Kavli i Finland och England. Jessica berättar att Kavli alltid arbetar långsiktigt med högt ställda mål:

– Vi är inte ett börsnoterat företag som behöver leverera rapport var tredje månad. Vi orkar och tål att arbeta långsiktigt. Det betyder inte att vi inte är ambitiösa – tvärtom. Vi vill vara bäst i branschen på det vi levererar.

Kavli stödjer nydanande projekt i Rajasthan

Barnfonden har arbetat i Indien i mer än 20 år och 2 700 svenska faddrar har fadderbarn i landet. Projektet vi driver i området Kotra i Rajasthan, med stöd från Kavlifondet, pågår under fyra år och har särskilt fokus är på alla barns rätt till utbildning. I Rajasthan lever många barn i fattigdom utan möjlighet att gå i skolan. Enligt FN är det över 250 miljoner barn i världen som inte går i skolan – trots att alla barn har rätt att gå grundskolan. Den vanligaste orsaken är fattigdom.

Många av familjerna i Rajasthan är beroende av jordbruk och flyttar dit arbeten finns. De har ofta svårt att finna och behålla en fast boplats och barnens skolgång blir lidande när familjen flyttar runt. Avståndet mellan byarna och skolorna hindrar många barn från att överhuvudtaget kunna ta sig till skolan.

I Kotra är många av barnen daliter, tidigare även kallade kastlösa eller oberörbara. Daliterna har en sårbar och låg social ställning i samhället och anses av många som orena. De är offer för en traditionsbunden samhällsstruktur och utsätts ofta för våld, förtryck och diskriminering.

De nya lärocentren görs barnvänliga med färger, möbler och pedagogiskt material. Här lär sig barn att räkna, läsa och skriva.

Inte en vanlig skola

I allt vårt arbete strävar vi efter att i mesta möjliga mån ta tillvara på den lokala kapacitet som finns på plats. En viktig del i projektet i Kotra är att ta tillvara på kraften, kunskapen och viljan som finns hos lokalbefolkningen. Under de fyra år som projektet pågår kommer vi att etablera åtta lärocenter som styrs på lokal nivå av invånarna själva.

Ett lärocenter, eller Community Based Learning Centre som det också kallas, är ingen vanlig skola. Här är målet att barnen ska lära sig läsa, skriva och räkna för att bygga en grund som barnen kan stå på för att ta sig vidare till en kommunal skola. De nya lärocentren görs barnvänliga med färger, möbler och pedagogiskt material.

Föräldrarna har en nyckelroll

Avstånd ska inte längre vara ett hinder för barns rätt till skolgång. Föräldrarna till de barn som sällan eller aldrig får gå i skolan flyttar ofta, eftersom de inte har fast arbete. En viktig del i detta projekt är därför att arbeta med föräldrarna och stödja dem att hitta ett arbete som gör att de kan stanna på samma plats.

– Att säkra barns möjlighet till utbildning är avgörande för att skapa de ringar på vattnet som vi på Kavlifondet vill att vårt stöd ska bidra till. Detta är ett arbete som fokuserar på helheten och på att inkludera skolledning, föräldrar, byledare och grupper som kämpar för barns rättigheter. Barnfonden är en etablerad organisation med lång erfarenhet och vi är väldigt glada över resultaten vi ser att vårt samarbete redan har bidragit till, säger Inger Elise Iversen som är verksamhetsansvarig för Kavlifondet i Norge.

Goda resultat efter bara ett år

Projektet pågår under fyra år och efter första årets uppföljning ser vi goda resultat:

• 42 procent av barnen har förbättrad läskunnighet

• 40 procent av barnen har förbättrad skrivkunnighet

• Föräldrarna är engagerade och låter sina barn gå till det lokala lärocentret

• 56 procent av barnen har blivit bättre på matematik

• Föräldrarna har börjat odla bomull själva och det ger familjerna möjlighet att stanna kvar i byarna