Förödande jordbävning i Afghanistan

Stöd vår insats i jordbävningsdrabbade Afghanistan. Foto: Jailan Rahgozar

Den 7 oktober drabbades Afghanistan av en kraftig jordbävning med flertalet efterskalv. Barnfonden har personal på plats genom vår samarbetspartner inom ChildFund Alliance, WeWorld. Stöd vår akutinsats med en gåva. Vi kommer bland annat att bistå med tält, filtar, kläder, köksutrustning, hygienkit, latriner, bärbara vattendunkar, mat och skydd för de som drabbats.

Över 2 400 personer har dödats och tusentals skadats. Många saknas fortfarande. Man räknar med att över 12 000 personer drabbats.  444 byar har hittills rapporterats påverkade och i vissa av byarna har 100 procent av husen förstörts.

Händelserna drabbar en redan mycket utsatt befolkning, där 28.3 miljoner människor är i behov av humanitära insatser.

Skänk en gåva till de drabbade