ChildFund Alliance generalsekreterare: Tillsammans kan vi göra verklig skillnad

Barnfonden är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance som består av 11 organisationer från olika delar av världen. Tillsammans stödjer vi 32 miljoner barn i 70 länder. Under alliansens barnsrättskonferens i Malmö våren 2023 pratade vi med ChildFund Alliance generalsekreterare Meg Gardinier om arbetet för barns rättigheter och vilken skillnad vår allians av barnrättsorganisationer kan göra.

Meg Gardinier, bosatt i New York, USA, har varit generalsekreterare för ChildFund Alliance sedan 2015. I över 30 år har hon arbetat med barns rättigheter internationellt, bland annat för US Fund för UNICEF.

Barns deltagande Megs passion och drivkraft

– Barns deltagande, barnskydd och att stoppa våld mot barn är verkligen min passion och drivkraft, så ChildFunds uppdrag är väldigt attraktivt och viktigt för mig, säger hon.

Meg menar att en av ChildFund Alliance stora styrkor är den ödmjuka samarbetskulturen och alliansens sätt att involvera barn i arbetet.

– Vi har en stark tro på att barn och unga ska vara en del av förändringen. Vi är ett antal barnfokuserade organisationer som tillsammans har en särskild ödmjukhet när det kommer till partnerskap. Alla är villiga att verkligen kavla upp ärmarna och bidra med sin kunskap, men är också öppna för att lära sig, vilket gör vårt arbete så mycket mer effektivt och effektfullt, säger hon.

Arbetar i utsatta områden tillsammans med lokalbefolkningen för att skapa bättre möjligheter

Meg berättar att Alliansen finns till för att tillhandahålla verktyg, kunskap, idéer och handling. Till exempel har vi en särskild grupp för barnskydd och humanitära insatser som arbetar med hur vi kan stödja medlemmar som arbetar på plats i katastrofområden och i akutinsatser. 2021 antog vi även en gemensam strategisk plan där vi enades om bland annat att lansera två kampanjer för att stoppa våld mot barn och låta barn och unga själva delta på ett säkert sätt.

– Jag är stolt över att vi arbetar i partnerskap med andra och att vi gör det vi säger att vi ska göra. Vi arbetar i utsatta områden tillsammans med lokalbefolkningen för att skapa bättre möjligheter för utbildning, hållbar försörjning och ekonomisk utveckling, säger Meg.

Alla kan göra skillnad för barn och klimat

Hon anser att vi idag kommit en lång väg när det gäller barns rättigheter i världen, men att det fortfarande finns mycket att göra och att vi står inför stora utmaningar, inte minst på grund av klimatförändringarna och dess effekter. Vi har alla möjlighet att göra skillnad när det kommer till klimatet, menar hon.

– Jag vet att många känner sig frustrerade och arga över situationen i världen idag. Men vi kan alla vidta olika åtgärder för att minska vårt klimatavtryck, det är mitt centrala budskap till unga idag. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad.