Innovationer för hållbarhet driver Edvard

Hans engagemang och innovationsfokus har tagit honom över hela världen. Edvard Hall är juristen och entreprenören som riktat in sig på internationella utvecklingsfrågor – där den röda tråden är hållbar utveckling. Han har arbetat för FN-organ, med uppdrag i länder som Rwanda, Indien och Libyen. Det är med en bred och gedigen erfarenhet som Edvard Hall tar steget in som suppleant i Barnfondens styrelse.

Edvard Hall föddes i Lund år 1985. Han bor i dag i Malmö, men sin studietid ägnade han i hemstaden vid Lunds Universitet. Han är jurist och ekonom i grunden, men har också en master från London School of Economics i Internationell utveckling. Och det var på många sätt London som blev porten mot världen. Där arbetad han på Amnestys internationella sekretariat, samt i ett stort DfId-finansierat projekt (Storbritanniens motsvarighet till Sida) med fokus på landrättigheter i afrikanska länder söder om Sahara.

Edvard Hall i sin hemstad Lund.

Vill komma nära verksamheten

Från och med januari i år är Edvard suppleant i Barnfondens styrelse och hans breda erfarenhet blir en stor tillgång. Han har tidigare suttit i Action Aids styrelse och arbetat på uppdrag av Sida och på Läkare utan gränsers innovationsenhet.

Edvard berättar att han ser fram emot att vara del av en lokal biståndsorganisation som har sitt huvudkontor i Malmö. Han har som ambition att komma nära Barnfondens verksamhet och vara aktiv, mer än bara vid styrelsesammanträden:

– Utöver att bidra i styrelsen är min förhoppning att jag blir involverad i Barnfondens programarbete. Jag är särskilt intresserad av utvecklingsfrågor som rör miljö och hållbarhet.

Kompetenser som samverkar är viktig nyckel

Edvard är entreprenör och investerare i sociala företag som bidrar till hållbar utveckling, såsom grön teknik och medicinteknik. Han berättar att det till exempel är företag som använder bakterier för att tillverka miljövänliga plaster, eller artificiell intelligens som kan effektivisera biståndsarbetet. Det kan också handla om hur mediciner kan transporteras till avlägsna platser genom att utveckla drönare speciellt avsett för detta. I alla projekt han arbetar med är det olika sektorer och kompetenser som samverkar för att få till en utveckling som fungerar och är hållbar.

– Jag drivs av när kompetenser får en uppväxling. Det är roligt att se hur en kompetens inom ett visst område kan appliceras där den inte är lika självklar. Ett typexempel är när jag som ”affärsperson” slår mig samman med en forskare i bioteknik, eller en biståndsarbetare för den delen.

Vid sidan av hållbar utveckling, entreprenörskap och innovationer har Edvard ett stort intresse – litteraturen. Hade han inte gjort det han gör idag utan istället valt en annan bana i livet hade han troligen varit litteraturkritiker.

Edvard återkommer ofta till miljöfrågan och kopplingen till utveckling. Han har på nära håll sett hur många biståndsorganisationer struntar i hållbar utveckling.

– De ser för snävt på sitt mandat och långsiktighet saknas ofta. Det kan till exempel handla om belysning på en skola. Det handlar inte bara om att se till att lamporna ger ljus utan också att elektricitetskällan är hållbar, gärna från solceller, avslutar Edvard.

Både långsiktighet och hållbarhet är Barnfondens hörnstenar och i det här arbetet kommer Edvard att vara involverad framöver som styrelsemedlem.