Imani flydde för att inte bli könsstympad

När Imani var sjutton år förlorade hennes föräldrar sin inkomst till följd av covid-19-pandemin och kunde inte längre försörja familjen. De var tvungna att lämna sina tre barn hos deras farmor för att leta arbete på andra orter.

Könsstympning för att sedan kunna giftas bort

Imanis farmor planerade att låta Imani och hennes yngre syster Sarah bli könsstympade för att sedan kunna gifta bort dem. Imani kommer ihåg att hennes farmor sa: ”Det är slöseri att utbilda en flicka. Det blir aldrig lönsamt för familjen.” Men Imani vägrade och flydde tillsammans med sin syster.

Imani berättar att hon ville fortsätta skolan eftersom hon såg hur mycket hennes kompisar som blivit bortgifta led. Hon berättar att de blivit könsstympade, bortgifta och direkt därefter gravida: ”Jag har sett hur smärtsamt det är för flickorna som blir omskurna. De får infektioner hela tiden. Jag ville inte att det skulle hända oss. Om jag hade gift mig skulle jag inte kunna jobba, jag skulle få problem för resten av mitt liv.”

Ville gå i skolan men tvingades arbeta

Imani och Sarah tog sig till sin mormor som bor i ett närliggande distrikt. Hon har en annan syn på omskärelse och vill inte att sina barnbarn ska gifta sig i så ung ålder, men hon var extremt fattig och kunde inte förse systrarna med mat. Imani och Sarah var därför tvungna att börja arbeta för sin överlevnad. Så fort de fick chansen gick de till skolan, de kunde gå ungefär två dagar i veckan.

Lokal ledare och ChildFund Alliance-medarbetare såg att något var fel

En dag när Imani gått flera timmar för att leta efter jobb hamnade hon i en by hon aldrig varit i förr. Där stötte hon på Jacob. Jacob är en lokal ledare och arbetar tillsammans med vårt nätverk ChildFund Alliance för barns rättigheter och för att motverka skadliga traditionella sedvänjor som könsstympning. ”När jag såg henne förstod jag direkt att hon gått långt och att hon var hungrig”, berättar Jacob.

Jacob har arbetat med den här frågan sedan 1999 och berättar att kampen har varit lång och tuff, men att det har givit resultat: ”Idag hör man ingenting om att flickor könsstympas i det här området. Folk har accepterat vårt budskap.”

Jacob och Imani.

Skolgång motverkar könsstympning och barnäktenskap

Att arbeta tillsammans med lokala ledare och andra inflytelserika personer är ett effektivt och hållbart sätt att förändra situationen för flickor. En annan viktig aspekt i vårt arbete är att se till att fler flickor börjar, fortsätter och avslutar skolan. Länder där fler flickor går vidare till högre utbildning är länder där skadliga traditionella sedvänjor så som könsstympning och barnäktenskap minskar i omfattning.

3,9 miljoner könsstympas varje år

3,9 miljoner flickor könsstympas varje år och det leder ofta till livslånglångt lidande, både fysiskt och psykiskt. Det finns inget uttalat stöd i någon religion för sedvänjan utan det är en nedärv tradition. Att könsstympning fortsätter att existera beror på flera olika saker, bland annat kontroll av kvinnors kroppar och sexualitet, myter och som i Imanis fall: ekonomi.

Efter att ha kommit i kontakt med Jacob kan Imani och Sarah få stöd till att gå klart skolan. Imani berättar att hon nu känner sig trygg och glad över sin livssituation.

*Imani heter egentligen någonting annat.
Foto: Jake Lyell

Imani tillbaka i skolbänken.

Läs mer

Stoppa könsstympning! Låt flickor växa upp hela.

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.