I spåren av pandemin drabbas barnen i det tysta

Covid, konflikter och klimatförändringar drabbar barn hårt – och när kriserna kombineras blir konsekvenserna förödande. När pandemin kom förvärrades situationen för väldigt många världen över. Som vanligt drabbas barn hårdast, trots att de gjort minst för att skapa dessa kriser. Nu måste vi kroka arm för att säkra barns hopp om en framtid. Vi måste alla göra vad vi kan för att vinna tillbaka alla barns mest självklara rättighet, att få vara just barn.

Det skriver Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell tillsammans med övriga 12 företrädare för Världens Barn-organisationerna i en debattartikel i Dala-Demokraten.

Läs debattartikeln

 

Läs mer

Barnfondens strategi 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Vi fokuserar på klimatet – med ett starkt barnfokus

Stöd Barnfondens arbete – Ge fler barn en trygg uppväxt och en bättre framtid