Gymnastiklärare centrala i vårt nya projekt

Oruro ligger på den bolivianska högplatån och är en av landets mest våldsamma städer. I ett nytt projekt arbetar Barnfonden tillsammans med ungdomar för att bryta våldsspiralen. På idrotten får eleverna leka, tävla och göra samarbetsövningar – och därefter reflektera tillsammans. Barnfondens programchef Martina Hibell tog på sig träningsskorna och var med på en gymnastiklektion när hon besökte Oruro.

Våld och övergrepp är ett stort problem i hela Bolivia. Inte minst i den gamla gruvstaden Oruro där hälften av eleverna har utsatts för våld i skolan. Olika former av aga är fortfarande en vanlig uppfostringsmetod.

På Barnfonden arbetar vi med våldsförebyggande undervisning och för att fler unga ska känna till sina rättigheter.

Sport och spel en del i utvecklingen

I vårt nya projekt, som finansieras av Radiohjälpen, arbetar vi för att förändra våldsamma attityder och beteenden hos föräldrar, lärare och elever. Metoderna som vi använder kallas Reflexionar och Jugar. Reflexionar riktar sig till vuxna och lär ut våldsförebyggande metoder i både klassrummet och hemmet. Metoden Jugar riktar sig till gymnastiklärare och de får lära sig hur de kan använda våldsförebyggande arbete i sin undervisning med hjälp av lekar och övningar.

– Genom sport och spel hoppas vi kunna nå fram till barnen och på så vis skapa ett kreativt forum för diskussion och reflektion. Barnen tar lätt till sig ny information när de får leka och vara aktiva samtidigt, berättar Martina Hibell efter sitt besök i Oruro.

Eleverna kommer i första hand att få öva sig på gymnastiklektionerna och i slutet av projektet anordnar de själva en större turnering med antivåldstema.

Under sitt besök på en skola i Oruro fick Martina vara med på en lektion. Hon berättar att de lekte och gjorde övningar utomhus på en fotbollsplan och direkt efteråt reflekterade alla tillsammans i grupp:

– Eleverna pratade om huruvida de känt sig utsatta eller om de själva bidragit till att någon annan känt sig utsatt. De pratade också om hur mycket det påverkar en när man inte får hjälp och hur det känns när ett bra samarbete fungerar.

Vi arbetar för att minska våldet i Oruro. Genom att barn och ungdomar på egen hand fortsätter sprida kunskap om sina rättigheter, att de stödjer varandra och att de inte själva tar till våld.

Viktigt att följa projekten på nära håll

När Martina besöker ett projekt eller en verksamhet som Barnfonden driver får hon inblick på plats hur verksamheten bedrivs. Hon skaffar sig en överblick över kvaliteten, vad vi är nöjda med, vad som kan göras bättre och vad som behöver följas upp.

– Det ger en helt annan förståelse att se på plats. Vi får en känsla av hur projektpersonalen bemöter barnen. Det är sådant vi inte kan få veta genom rapporter eller mail som vi får. Vi kan prata direkt med både barn och vuxna och få en djupare förståelse för situationen de lever i, förklarar Martina.

Lugnare, men fortsatt mycket våld

Barnfonden finns i 25 länder och behoven mellan och inom varje land ser väldigt olika ut. I Bolivia är våldsproblematiken i fokus. Vi har under flera år arbetat med våldsförebyggande undervisning i Oruro.

– Vi kan verkligen se en effekt av vårt tidigare arbete. Det är lugnare nu i området och färre gäng. Vi har fokuserat på bemötande, konfliktlösning, övergrepp i skolan och mobbning. Och så klart att lära ut hur vi löser konflikter utan att ta till våld, avslutar Martina.