”Ge rätt förutsättningar och något bra händer”

Thomas Rebermark fattade ett beslut när han blev förälder. Året var 1992 och han bestämde sig för att börja engagera sig i mer koncentrerad form. Det var där och då han blev fadder i Barnfonden. Ett fadderskap som så småningom blev till tre. Här berättar Thomas varför det blev just Barnfonden och hur han ser på sin nya roll som kommande styrelseordförande.

– Jag är övertygad om att alla människor har kraften och förmågan att göra något bra, bara de ges rätt förutsättningar. När jag var i Rajasthan i Indien med Barnfonden fick jag exempelvis, på nära håll, se hur jämställdheten halkar efter. Flickorna får till inte på långa vägar samma förutsättningar som pojkar. På de platser vi har våra program var det skillnad. Barnens utveckling var i fokus med mängder av fantastiska studerande pojkar och flickor som resultat. Vi måste jobba ännu hårdare för allas lika rätt, och att fler får den här möjligheten, säger Barnfondens nye ordförande Thomas Rebermark.

Under sin projektresa i Indien träffade Thomas Rebermark elever och personal på flera skolor för att lära sig mer om utvecklingen på plats. Här i Gogunda, Rajasthan på en av skolorna Barnfonden arbetar med.

Därför valde han Barnfonden

Barnfonden arbetar alltid utifrån barnens egna förutsättningar. När Thomas för många år sedan började jämföra olika organisationer fastnade han för Barnfondens sätt att arbeta med långsiktig utveckling och stöd till hela områden. Thomas berättar:

 – Jag brukade ge till olika organisationer, men när jag blev förälder för första gången i mitten på 90-talet bestämde jag mig för att fokusera mitt engagemang på en sak. Jag såg styrkan i Barnfondens metodik att på plats jobba och inkludera samhällen i sin egen utveckling och blev fadder till ett barn i Rwanda. Sedan 1999 är jag fadder till tre barn.

Thomas hälsar här på en av skolorna Barnfonden arbetar med i Gogunda, Indien.

 Expert på förändringsresan

Vår omvärld förändrar sig. Vi är alla en del av utvecklingen och Thomas har ägnat hela sitt yrkesliv åt att få företag och organisationer att växa och följa med i den digitala utvecklingen. Han har lång erfarenhet av att arbeta med strategi och tillväxt genom affärsutveckling, digitalisering och integrerad kommunikation.

När Thomas nu tillträder som ordförande i Barnfondens styrelse ser han många möjligheter att bygga vidare på det vi som organisation redan gör rätt.

Det här vill Thomas se mer av

 – I det korta perspektivet ligger fokus på att ta nästa steg för Barnfonden, utveckla vår strategi för de kommande åren, att göra verklighet av den och att påverka omvärlden med den gedigna kunskap i barnrättsfrågor och programverksamhet som vi på Barnfonden har.

Idag bygger Barnfondens arbete till största delen på faddrars månadsbidrag. Det är vår ryggrad och tack vare att många givare bidrar under lång tid kan vi också planera för att arbeta långsiktigt.

– I det längre perspektivet är min ambition att vi ska erbjuda fler möjligheter att engagera sig personligen och som företag. Att vi breddar och ökar våra företagssamarbeten och partnerskap, men också på vilka arenor vi verkar. Ju mer vi stöd vi kan få, desto fler barn kan vi hjälpa.

Det finns många andra former av engagemang än barnfadderskap och Barnfonden driver till exempel projekt som finansieras av Sida, EU, Radiohjälpen, Kavlifondet och andra stiftelser och företag. Det här är projekt- och samarbetsformer som Thomas vill ser mer av i framtiden:

–  Att som ordförande i Barnfonden få verka för det i Sverige och globalt med våra systerorganisationer i nätverket Childfund Alliance känns både viktigt och inspirerande.

Klimatfrågan ska prioriteras mer

Under sin projektresa med Barnfonden i Indien fick Thomas på nära håll se hur klimatförändringar tvingar människor att lämna landsbygden för storstaden och hur det i sin tur leder till att barn utsätts för trafficking.

Långvarig torka är en vanlig orsak till att föräldrar inte kan försörja sina barn och urbaniseringen ökar för varje år. Samhällsplaneringen i storstäderna hänger inte med och många familjer tvingas bo i överbefolkade slumområden.

 – Barnfonden arbetar redan i dag med att göra samhällen och människor bättre rustade för klimatförändringar. Vi behöver fokusera ännu mer på miljö och motståndskraft i framtiden, för det är alltid barnen som drabbas hårdast vid klimatkatastrofer, säger Thomas.

Barnfondens styrelse är oavlönad

Den 11 december 2018 utsågs Thomas Rebermark till ordförande i Barnfondens styrelse. Tillsammans med övriga styrelsemedlemmar kommer Thomas att coacha, leda och styra Barnfondens arbete på en strategisk nivå. Nuvarande styrelse består av ledamöter med erfarenhet och kompetens inom juridik, ekonomi, marknadsföring, kommunikation och utvecklingsarbete. Alla ledamöter är faddrar i Barnfonden och styrelsen är oavlönad.

Läs mer

Om Barnfondens styrelse