Fokus på de allra minsta

När barnen är små skapas grunden för deras fortsatta liv. I vårt arbete med barn mellan 0 och 5 år fokuserar vi på näring, vaccination och stimulans. Vi arbetar också med att utbilda föräldrar hur de kan påverka barnens hälsa och ge den stimulans som är så viktig för barnens utveckling.

Koll på kurvan

För att fånga upp barn som är i riskzonen för undernäring är det viktigt med tillväxtkontroller. Precis som på BVC här i Sverige. Små barn ska gå på regelbundna hälsokontroller och för att föräldrar ska ha möjlighet att ta sina barn till hälsocentraler måste de vara tillgängliga – även på landsbygden. I vårt arbete stödjer vi uppsökande verksamhet på landsbygden så att avståndet inte ska vara ett hinder för att följa barnets utveckling.

Fentale är här tre månader och vägs på en hälsocentral i Etiopien. Här undersöks små barn i riskzonen för undernäring. Fentals kurva visar att han är undernärd och i behov av behandling.

Specialmjöl mot undernäring

I Mali saknas livsmedel och många barn lider av undernäring. Bristen på näring hämmar kraftigt barnens utveckling. Små barn som är undernärda riskerar också att dö. I ett av våra projekt som riktar sig till de allra minsta har vi arbetat med specialmjöl som tillverkas av en lokal kvinnogrupp. Tack vare det här mjölet har tusentals små barn återhämtat sig från undernäring.

Specialmjölet består av majs, bönor och jordnötter, ingredienser som tillsammans förstärker varandras goda näringsegenskaper. Av mjölet kan föräldrar bland annat tillverka gröt som de kan ge sina barn, både för att förebygga och behandla undernäring. Specialmjölet tillverkas och säljs av ett lokalt kvinnokooperativ.

Här är Fentale igen. Nu 19 månader gammal. Han fick behandling för sin undernäring och är idag ett välmående och barn som växer normalt.

Skydd mot malaria

Malaria är en av världens dödligaste sjukdomar. Undernäring gör små barn särskilt sårbara och försvagar immunförsvaret.

– Malaria orsakar diarré och är du redan svag blir undernäring en ännu större risk. De är beroende av varandra och därför arbetar vi parallellt med näring och med att förebygga sjukdomar som malaria, berättar Martina Hibell, programchef på Barnfonden

Att sova under myggnät och se till att inte ha en hemmiljö där myggor trivs är två effektiva sätt att motverka spridning av malaria. En annan viktig del är att känna till symptomen så att behandling kan sättas i tidigt. I ett av våra projekt i Mali har vi arbetat med att sprida information om malaria genom filmvisningar på offentliga platser, i skolor och i hälsocenter. Vi har också tagit fram ett undervisningsmaterial med bilder där all information finns både på det lokala språket bambara och på franska.

Därför är stimulans så viktigt

Hjärnans utveckling under de fem första åren skapar en grund för vår fortsatta kognitiva utveckling. När ett litet barn blir undernärt är risken stor att hjärnans utveckling störs och det kan leda till kognitiva funktionsnedsättningar senare i livet.

För att barnen ska kunna utvecklas till sin fulla potential är det viktigt med stimulans redan från att de är små. Vi arbetar därför tillsammans med föräldrar för att de ska få mer kunskap hur de kan stimulera sina barn och ge dem näringsrik mat utifrån den livssituation de befinner sig i. Att amma i sex månader är ett sätt att ge barnet näring redan från start.

John Philip, fyra år, leker och lär på en förskola i  Naga, Filippinerna.