Ett projekt så lyckat att det nu förlängs

För 1,5 år sedan startade vi ett miljöprojekt i Etiopien som Barnfonden nyligen besökte och följde upp. Vi ser en otroligt stor utveckling med goda resultat och därför förlänger vi nu projektet för att nå fler. Kunskapen om hur man kan odla smart och hur skördar kan bli mer motståndskraftiga för extrema väder har fått fäste. Många familjer har tagit sig från djup fattigdom till att för första gången få en inkomst de kan leva av – och till och med ha lite pengar över. 

I Dugda i centrala Etiopien har cirka 600 av Barnfondens faddrar ett fadderbarn. Miljöprojektet som nu har pågått i 18 månader har genomförts i fem områden i Dugda. Här livnär sig familjerna till stor del på jordbruk och vädret i området gör det svårt att få goda skördar och ibland att få några skördar alls. Dugda drabbas ofta av torka och när jorden är torr binder den inte det regnvattnet som ofta kommer efter en torrperiod.

Martina Hibell är Barnfondens programchef och hon är med och startar, driver och följer upp projekten vi stödjer. Här visas hon runt bland odlingar som genom projektet fått bättre och fler skördar.

Bättre motståndskraft i fokus

I vårt projekt har vi tillsammans med invånarna i Dugda arbetat för att de ska bli bättre rustade för de extrema väderförhållanden som ofta drabbar dem. En del av arbetet har gått ut på att kartlägga vilka områden som är i riskzonen och hur olika insatser i samhället samverkar vid en naturkatastrof. Det har vi gjort för att det ska finnas en plan och en riskmedvetenhet när till exempel en allvarlig torka slår till. Barn är särskilt utsatta och det krävs en ökad medvetenhet om riskerna som drabbar just barn och hur de kan förebyggas och mötas.

Odla smartare

Vilka grödor växer bra tillsammans? Vilka är vattenresistenta? Vilka grödor klarar torr mark och hur kan man bäst kompostera? Det här är frågor som familjerna i projektet numera kan svara på och det är kunskap som de redan praktiserat på flera skördar. De har själva organiserat sig och alla har fått bättre skördar när de lärt sig hur de kan odla smartare. Majoriteten har fördubblat sin skörd och en del har fått upp till fyra gånger så stor skörd som innan projektet startade.

Ceremoni och fest för att fira

– Vi var nyligen på besök i Dugda. Tanken var att vi skulle besöka tre av de fem områden som varit med i projektet, men de övriga två ville också visa de fina resultaten i sina områden så vi blev inbjudna dit också, berättar Martina Hibell som är programchef på Barnfonden.

Alla de fem byarna som varit med i projektet välkomnade Barnfonden med ceremoni och fest. De var märkbart stolta över de fina resultaten och nu ville de att fler byar i trakten skulle få samma kunskap och stöd om de har fått.

Här visar Getu Abe upp sitt livs första bankbok! För många i området är det första gången de har möjlighet att sätta undan och spara pengar på banken.

Det här har vi också arbetat med

Vårt miljöprojekt har i stora drag handlat om att göra människorna i Dugda bättre rustade för klimatet och att utbilda i smartare odling. Vi har också arbetat med att få familjer att ha andra inkomstkällor än bara från jordbruket. Det är sårbart att bara livnära sig på jordbruk när en torka slår till. Ett exempel på andra inkomstkällor är energibesparande spisar som kvinnor i Dugda har producerat och sålt lokalt. Spisarna formgjuts och de drar 60 procent mindre bränsle än de traditionella spisarna som många i Etiopien använder.

– Flera av dem vi träffade i Dugda har för första gången ett litet sparkapital på banken. Genom vårt projekt har vi gett en liten skjuts och det har satt något mycket större i rullning. Det är så vi vill arbeta, avslutar Martina.

Stöds av musikhjälpen

Barnfondens miljöprojekt i Dugda är finansierat av Musikhjälpen och avslutades hösten 2017. Nu kommer projektet att utvidgas och det fortsatta arbetet börjar under 2018.