Energi i linje med globala målen

Det pågår intensiv utveckling runt om i världen för att fler människor ska kunna dra nytta av solens strålar. Det finns olika tekniker för att omvandla solenergi till el, bland annat med hjälp av solceller. Barnfonden har arbetat med solenergi i flera år och nu utvidgar vi vårt arbete.

I många av de länder vi arbetar finns det goda förutsättningar för att ta tillvara solens energi. Bra mycket bättre än här i Sverige, där vattenkraft är den enskilt största energikällan. Solenergi är under utveckling och i bland annat Nordafrika byggs det nya stora anläggningar för att utveckla tekniken och minska kostnaderna.*

Närmare de globala målen

Solenergin tar oss ett steg närmare de globala målen för hållbar utveckling. Alla de 17 globala målen är integrerade i varandra och målet är att vi 2030 ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen.

Solenergi är viktig energikälla i framtiden och skulle vi omvandla den solenergi som stålar in mot jorden skulle det räcka att omvandla energi från några procent av jordens ökenyta för att sedan ha energi som räcker för hela jordens energianvändning. *

– På Barnfonden har vi arbetat med solenergi i många år. Vi har tidigare haft flera lyckade projekt med solcellspaneler, bland annat på skolor i Kambodja och på lärocenter på den indiska landsbygden. Nytt för i år är att det går att köpa både solcellspaneler och en hel solcellspark i vår webbshop, berättar Malou Bratt, ansvarig för företagssamarbeten på Barnfonden.

Solcellspaneler på skolor i Mali

I de utsatta områdena där vi arbetar gör solcellspaneler på skolorna stor skillnad. Lärare och elever kan använda lampor som på många sätt underlättar undervisningen och fläktar som kyler när det är varmt i klassrummen.

När skolor får tillgång till el finns det också möjlighet att ha undervisning även vid dåligt väder. När det regnar och blåser måste nämligen fönsterluckor stängs och då blir det väldigt mörkt i klassrummen. Med solcellspaneler får eleverna fler timmars undervisning.

Solcellspanelerna i vår webbshop går till skolor i Mopti i Mali. Området är konfliktdrabbat och vi arbetar på många plan för att fler barn ska få tillgång till en bra och trygg utbildning.

Solcellspanelerna i vår webbshop går till skolor i Mopti i Mali. Området är konfliktdrabbat och vi arbetar på många plan för att fler barn ska få tillgång till en bra och trygg utbildning.

Köp en solcellspanel eller en hel solcellspark