En politik som bidrar till en tillbakagång för kvinnors rättigheter

Just nu ser vi en politisk utveckling där det lokala och geografiskt nära prioriteras framför det globala och där vårt ansvar som ett rikt land med höga klimatavtryck per capita hamnar i skuggan av annat. Det skriver företrädare för ActionAid Sverige, Barnfonden och The Hunger Project Sverige i en debattartikel den 8 mars.

Det senaste halvåret har kantats av flera politiska beslut som drar undan mattan för det globala klimat-, bistånds- och jämställdhetsarbetet. I den utrikespolitiska deklarationen från den 15 februari i år nämns inte ett ord om de globala målen i Agenda 2030, den ökande hungern som råder i världen eller om vikten av att stödja småskaliga bönder och jordbruk.

Vi riktar följande tre uppmaningar till ansvariga politiker i Sverige:

  • Rikta det ökade stödet för klimatanpassning som ni annonserat till kvinnliga småbönder i låginkomstländer. Deras framtid är avgörande för en hållbar och jämställd utveckling.
  • Tydliggör hur utrikespolitiken ska genomsyras av ett strategiskt jämställdhetsarbete som också inkluderar ett barnperspektiv. Här behövs mer än fina ord, vi vill se en tydlig plan med konkreta mål.
  • Säkerställ att kunskapshöjande insatser såsom klimatanpassning av jordbruk och markrättigheter kommer jordbrukande kvinnor och deras samhällen till del.

Läs debattartikeln