Du har format vårt 2017

Precis så är det. När vi gör en tillbakablick på året som gått blir det väldigt tydligt. Alla de projekt vi driver och programområden vi stödjer är möjliga tack vare ditt stöd. I en värld där mycket förändras med snabb takt ser vi att du och många andra givare är trogna Barnfonden. Och ni är det länge. Just det långsiktiga stödet gör det möjligt för oss att vara på plats i våra länder under lång tid. Det leder inte bara till en hållbar utveckling utan också till framtidshopp och tillit. Tillit att det finns chans till en bättre framtid – även för de allra mest utsatta barnen.

När 2016 slutade tog 2017 vid. Ja, det är ju så det brukar gå till och i det här fallet lämnade vi ett år som satt många spår under 2017. Vi har mött klimatskeptiker som beslutat att dra sig ur det globala klimatavtalet. Samtidigt har 194 andra länder skrivit under klimatavtalet och är fast beslutna att tillsammans minska utsläppen av växthusgaser och stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Rustade för klimateffekter

Etiopien är ett av de länder som regelbundet drabbas av klimatkatastrofer. Efter den allvarliga torkan i Östafrika har många familjer svårt att få goda skördar eller att få några skördar alls. När jag besökte området Dugda i centrala Etiopien i höstas fick jag träffa familjer som drabbats hårt av torkan. I vårt miljöprojekt som pågått i 1,5 år i Dugda har familjer bland annat lärt sig att odla smartare. De har fått verktyg som gör dem bättre rustade och mer motståndskraftiga för extrema väder. De vet nu vilka grödor som växer bra tillsammans och vilka som bäst klarar tork mark. Majoriteten av familjerna jag träffade har fördubblat sin skörd och en del har fått upp till fyra gånger så stor skörd som innan projektet startade.

Mötet med alla de familjer i Dugda som på 18 månader tagit sig från djup fattigdom till att nu klara av sin egen försörjning är ett av mina absolut starkaste minnen från 2017.

Katastrofstöd till barn på flykt i Bangladesh

Under hösten har vi kunna följa den snabbast växande flyktingkrisen i modern tid. Hundratusentals förföljda rohingyer har tvingats från Myanmar till Bangladesh. Situationen i överfulla flyktingläger i Bangladesh beskrivs som en av de största humanitära katastroferna i modern tid. I samarbete med vårt globala nätverk ChildFund Alliance och Action Aid Bangladesh har vi gett stöd till en akutinsats i Mainngerghonna, ett tillfälligt flyktingläger som hyser 80 000 människor. Barnen har rätt till trygghet och skydd, även mitt i det kaotiska. Katastrofinsatsen har särskilt fokus på att säkerställa att barnen skyddas mot övergrepp och trauman och vi stödjer verksamhet med barnvänliga platser. Här ses också barnens hälsa över och de har möjlighet att få stöd och hjälp.

Fler väljer gåvor som gör skillnad

Något som utmärkt 2017 är att fler av er vill ge bort gåvor som förändrar och bidrar till utveckling. Under året är det särskilt många som köpt solcellslampor, moringaträd eller skolböcker i vår gåvoshop. Här går inte gåvan direkt till ett fadderbarn utan till olika projekt runt om i världen. Vid jul var det många som köpte en solcellslampa som går till familjer på den indiska landsbygden i delstaten Rajasthan. Solcellslampor är både miljövänligare och säkrare än de fotogenlampor som ofta används vid läxläsning på kvällen.

Tänk att den gåva som köps på några få minuter i vår gåvoshop är med och bidrar till att barn får chans till en bättre framtid. Det är stort! Så tack alla ni som väljer gåvor som gör verklig skillnad under lång tid.

Nytt samarbete med EU

Jag vill runda av med att blicka fram. En stor händelse för Barnfonden 2018 är att vi startar vårt hittills största projekt. I samarbete med EU kommer vi under tre års tid att driva ett projekt i Indonesien med fokus på barn i åldrarna tre till fem år. Vi kommer att arbeta nära lokala organisationer för att stärka civilsamhällets förmåga att utveckla utbildningen och omsorgen för de yngre barnen. Projektet handlar till stor del om att långsiktigt stärka kapaciteten på plats.

I övrigt så börjar vi det nya året precis på samma sätt som vi slutade 2017 – att vi varje dag stödjer arbetet i alla våra fadderprojekt runt om i världen för att ge fler barn chans till en bättre framtid.

Tack för att du är med oss in i 2018!

Anna Svärd
Generalsekreterare för Barnfonden