De kan konsten att sprida ringar på vattnet

En kväll 1984 visades dokumentären, Död jord, på SVT om den då pågående torkan i Peru. Filmen satte djupa spår hos två av medarbetarna på Atlas Copco, som själva arbetade med vattenanordningar. När kollegorna, Torgny Rogert and Peter Håkansson, sedan sågs på jobbet och pratade om dokumentären konstaterade de snabbt – vi måste göra något! Tillsammans grundade de personalstiftelsen, Vatten åt alla, som under åren bidragit till att en miljon människor fått tillgång till rent vatten. Nu senast genom Barnfondens vattenprojekt i Kambodja.

– Engagemanget lever kvar än. Vatten åt alla grundades för mer än 30 år sedan och vi är många frivilliga i personalen som är med och bidrar, berättar Kjell Karlsson, ledamot i Vatten åt alla. 

Kjell Karlsson är mättekniker på företaget Epiroc, som tidigare var en del av Atlas Copco. Vatten åt alla är idag båda företagens personalstiftelse. För varje krona personalen bidrar med, tripplar företagen så att en krona blir tre kronor.

18 nya brunnar på plats

Kjell Karlsson var nyligen i Kambodja för att besöka Barnfondens vattenprojekt. Han berättar:

– Jag följer upp vårt arbete med Barnfonden och det allra bästa är att få se resultaten. I Kambodja såg vi vilken oerhörd betydelse de nya brunnarna har för barnen och deras familjer i området Kratie.

Under sin projektresa besökte Kjell Karlsson (längst bak t.h.) och Åsa-Kajsa Zetterman (längst bak t.v.) flera skolor och vattenkommittéer som ser till att de nya brunnarna sköts på rätt sätt.

Stolta över sina brunnar

Kjell Karlsson och hans kollega, Åsa-Kajsa Zetterman reste till Kambodja i november 2018 för att besöka ett tvåårigt projekt de båda följt sedan start. Vatten åt alla finansierar projektet som drivs av Barnfonden i Kratie och totalt konstrueras 18 brunnar i nio byar.

– Vi besökte flera skolor och människorna vi träffade var så stolta över sina brunnar. Kvinnorna och flickorna var särskilt engagerade, berättar Kjell.

Vatten åt alla arbetar alltid utifrån ett genusperspektiv. Att kvinnorna är med och driver utvecklingen framåt är en nyckel. Det ligger ofta på kvinnorna och flickorna att hämta vatten och många gånger får de gång långa sträckor, varje dag. En brunn i närområdet har därför särskilt stor inverkan på just kvinnornas vardag.

Sedan Vatten åt alla grundades har de bidragit till att över en miljon människor har fått tillgång till rent vatten.

Om att vårda vattenkällan

Vattenkällor behöver tas om hand. När Vatten åt alla driver ett projekt är omhändertagandet att exempelvis en brunn, minst lika viktigt som själva konstruktionen av den. Det finns stor risk att den fallerar annars. Kjell berättar:

– Vi arbetar med vattenkommittéer där lokalbefolkningen är engagerad som tar särskilt ansvar för att se till att vattenkällan vårdas. Ofta är det kvinnorna som ansvarar för de här kommittéerna.

Vattenkommittéer är en del av projektet och det är även utbildning i hygien, till exempel i hur man tvättar händerna och vad som händer när man dricker förorenat vatten.

– Vi fick också träffa ungdomar som visade hur de med hjälp av rollspel ökade kunskapen om vatten och hygien bland jämnåriga. Även det är en del av vårt arbete med att skapa långsiktighet i projekten vi stödjer, avslutar Kjell.

Så började det

Det här är Barnfondens Vatten åt alla-projekt

Gemensamt för alla projekt är att de har bidragit till förbättrad tillgång till säkert och rent vatten.

  • Kambodja 2017–2019: 24 månader långt projekt i Kratie-området i Kambodja. I stort handlar projektet om att se till att det finns säkert dricksvatten i nio byar i Kratie. Vatten åt alla borrar 18 brunnar och installerar vattensystem som drivs av solenergi.
  • Uganda 2014–2016: Ett 36 månader långt projekt i Kiryandongo-distriktet. Utöver att borra sex vattenhål och konstruera 10 brunnar arbetade vi även med att utbilda vattenkommittéer i hur de tar han om sina vattenkällor och hur de själva kan driva påverkansarbete i frågor som rör vatten, sanitet och hygien.
  • Uganda 2013: Ett åtta månader långt projekt i byarna Tecwaa and Diika. Utöver att borra två vattenhål arbetade vi med att utbilda vattenkommittéer i hur de tar hand om sina vattenkällor och hur de själva kan driva påverkansarbete i frågor som rör vatten, sanitet och hygien.
  • Mali 2012: Ett sju månader långt projekt där vi arbetade i byarna Diaferela Koura och Badogo med att borra två vattenhål som säkerställde tillgången till rent vatten.