Brevskrivningen fyller många funktioner

Varje år skickas tusentals brev från Uganda till Sverige, något som ger en uppfattning om de många relationer som finns bakom fadderskapen. Allt från vardagshändelser till stora frågor avhandlas i de meddelanden som skapar en kontakt mellan faddrar i Sverige och familjer i Uganda. En kontakt som oftast innebär ett stort mervärde i fadderskapet för båda parter.

Fram till i dag har en stor del av breven färdats med traditionell postgång, men faddrar som får brev från Uganda har det senaste året märkt av en skillnad – breven skapas numera i läsplattor genom ett digitalt program som kallas Magic App. Magic App guidar barnen genom ett antal steg med frågor som underlättar för dem att formulera ett brev. Därefter sparar programmet ner helheten som ett sammanhängande brev. Än så länge är det vanligast att det slutliga brevet skrivs ut och postas, men framöver ska det kunna mejlas direkt till faddern.

Joy, fem år är ett av de barn som genom Magic App, och lite hjälp från sin mamma, kan skriva brev till sin fadder i Sverige. Hon tycker mycket om att skriva, men det roligaste är att rita och färglägga teckningar i appen.

– Brevskrivandet har gjort det möjligt för mig att praktisera det jag lär mig i skolan. Det är roligt eftersom jag kan ta bilder av mig själv på surfplattan och se dem direkt. Jag älskar också att skriva och rita med mina fingrar på surfplattan, berättar Joy.

Ett sätt att bli trygg med den digitala utvecklingen    
Personal i Uganda har arbetat hårt för övergången till digital brevskrivning, de ser ett stort mervärde i detta för barnen, men det innebär även en förenklad hantering som är både miljövänlig och sparar viktiga resurser. Varje kontor har i dag en eller ett par läsplattor som verktyg i arbetet med att digitalisera brevskrivningen.

– Teknik är en del av framtiden och självklart ska våra barn vara trygga med den, det här är ett sätt. Dessutom övar de sig på att kommunicera när de skriver brev, det är en viktig färdighet senare i livet som vi har chansen att ge dem, säger Alvin Katende, Sponsorship Manager, ChildFund Uganda.

Personal på det lokala kontoret ser en förändring i sitt arbete och i kontakten med barnen sedan läsplattorna introducerades.

– Vi märker verkligen att barnen är nyfikna på tekniken, de vill gärna ta sig tid att skriva och rita på plattan och vi får en trevlig stund med barnet, säger Fred Bedogua Ayela, Community Development Assistant i Punena, Acholi, norra Uganda.

Brevskrivningen blir till ett äventyr 
Fred arbetar sedan ett år som Community Development Assistant på kontoret för vår lokala samarbetsorganisation i norra Uganda. Kontoret är basen för de insatser som fadderverksamheten erbjuder barn och familjer i området.

– Innan vi hade tillgång till läsplattan med Magic App på kontoret så var brevskrivningen svårare. Kollegorna som arbetat här länge berättade att de behövde ta med sig flera papper när de skulle ut och skriva brev med familjerna. Papper kunde ju bli blöta i regnet, tappas på marken och gå sönder, eller så riskerades sammanblandning om de inte märktes upp tydligt. Nu bär jag bara plattan och barnen ser fram emot att få använda den, det är speciellt och spännande för dem. Särskilt det här med att de kan välja färg och tjocklek på streck när de ska rita, och om det blir fel kan de sudda med en knapp. Det är ett litet äventyr och ibland vill de inte sluta, berättar han.

För varje brev som sparas skapas en fil på läsplattan som sedan kan mejlas vidare när det finns internet. Även om flera barn har skrivit brev sparas samtliga i plattan som en lista av dokument och har automatiskt döpts så att avsändare och mottagare framgår tydligt. De barn som har svårt att börja ett brev eller bestämma vad de ska skriva blir hjälpta av Magic App som ger en lista med förslag på ämnen som barnet kan skriva om. Då väljer de något från listan och berättandet blir lite lättare när de har ett givet ämne.

– Jag tror på teknik i framtiden och det är bra att barnen lär sig använda de här plattorna så de inte blir rädda för att lära sig datorer och smarta telefoner senare i livet, berättar Fred.

Mer än bara skrivande
Personalen har också märkt av att fler faddrar skickar bilder på sig själva nu när de kan skicka mejl via Min Sida, något som barnen verkligen uppskattar.

– Barnen är nyfikna på att se bilder på sin fadder och dennes familj och höra om deras vardag, säger Enid, Community Development Assistant i Kiboga CECE, vår lokala samarbetsorganisation nordväst om huvudstaden Kampala.

Fred berättar att han lägger ner en stor del av sin arbetsdag på att vara med barnen när de tar emot och skickar brev.

– Mötena är så mycket mer än bara skrivandet. Det gör att de känner sig trygga med oss på kontoret. Det är ju också vi som är ute bland familjerna och håller i de insatser och utbildningar som fadderprogrammet erbjuder. Allt från att stötta uppstart av spargrupper där hushåll går samman för att spara och investera tillsammans, till samtalsgrupper med ungdomar om hälsofrågor, föräldragrupper om barnrätt och samtal med jordbrukare om växelbruk och att öka avkastningen från sin odling.

Han är särskilt engagerad i jordbruksgrupperna, han har själv läst jordbruk vid universitetet och känner att han har stor nytta av sin kunskap.

– Att vi känner barnen och deras föräldrar och att de har förtroende för oss gör att vi kan nå ut med information bättre. Så de här brevskrivarstunderna har många funktioner.