Bolivia: Lek och sport förebygger våld

Våld och övergrepp är ett stort problem i hela Bolivia. Inte minst i den gamla gruvstaden Oruro. Här märks våldet av på gatorna, i hemmen och på skolorna. Hälften av eleverna i Oruro har utsatts för våld i skolan.  I vårt projekt arbetar vi tillsammans med barn och vuxna för att stoppa allt våld – bland annat genom lek och sport. 

För 1,5 år sedan startade vi vårt projekt i Oruro på den bolivianska högplatån. Det har hänt mycket under den tiden och våldet har minskat markant i både hemmen och på skolorna.

Soledad är aktiv i sin skolas ungdomsklubb. Tillsammans kämpar de för att få ett slut på våldet som är en del av många barns och ungas vardag. Här är Soledad tillsammans med sin mormor Maria.

Ungdomar engagerar sig för att stoppa våldet

Soledad är 15 år och hon går på en av skolorna vi arbetar med. Hon är engagerad i arbetet med att förebygga våld och aktiv i sin skolas ungdomsgrupp. Så här beskriver hon hur situationen har förändrats:

– I dag känner jag en skillnad. Även om våld fortfarande är ett problem, känns det mer fridfullt nu.

Metoder som fungerar i praktiken

Våld och övergrepp är ett stort problem i hela Bolivia. Olika former av aga är fortfarande en vanlig uppfostringsmetod. Att förändra beteenden tar lång tid, men vi ser att det går att bryta våldsspiralen.

– Vårt arbete i Bolivia fokuserar på att öka medvetenheten om våld och förändra beteenden. För att lyckas måste vi aktivt involvera både elever, föräldrar, lärare och hela skolväsendet. När vi involverar både barn och vuxna över gränserna ser vi också att vårt arbete ger resultat, berättar Anna-Maria Romber, programhandläggare på Barnfonden.

I vårt projekt arbetar vi för att förändra våldsamma attityder hos föräldrar, elever och lärare. Metoderna vi använder är beprövade och kallas Reflexionar och Jugar.

  • Reflexionar riktar sig till vuxna och lär ut våldsförebyggande metoder i både klassrummet och hemmet.
  • Jugar riktar sig till gymnastiklärare som får lära sig hur de kan använda våldsförebyggande arbete i sin undervisning med hjälp av lekar, övningar, samtal och reflektioner.

Vi har nått 2 400 barn och unga

Barnfonden har 20 olika projekt igång runt om i världen just nu. Vi följer alltid upp våra insatser och utvärderar resultaten.

Projektet i Oruro har pågått i 1,5 år och kommer att fortsätta med stöd av Världens Barn. Vi ser fina resultat och att metoderna vi arbetar med har stor effekt. 30 procent av barnen uppger att de känner sig säkrare och mer skyddade i sina skolor och hem, jämfört med före projektets start. Här är fler resultat vi gärna delar med oss av:

  • I projektet har 160 lärare och 200 föräldrar utbildats. Temat har varit konfliktlösning, barns rättigheter, bemötande och hur de använder våldsförebyggande metoder
  • Vi har nått över 2 400 barn i Oruro genom gymnastiklektioner där de genom övningar, lek, sport och reflektion har fått ta del av metoder som förebygger våld.
  • Våld i hemmen har minskat. 60 procent av föräldrarna använder inte längre fysisk bestraffning. Innan projektet startade var den siffran 36 procent.