Bin som bidrar till utveckling

Bin är bra och oumbärliga. Just honungsbin har en särskilt central roll eftersom de är den enskilt viktigaste pollinatorn i det naturliga ekosystemet. Bin kan också bidra till att förbättra livet för människor. Det är Barnfondens bikupsprojekt i Etiopien ett bra exempel på där familjer nu har fått utbildning i modern biodling.

Att bin spelar en huvudroll i vårt ekosystem märks varje dag på vårt middagsbord. Cirka en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av bin. I vårt bikupsprojekt i Sodo Buee i Etiopien får familjer en bättre tillvaro tack vare just bin.

– Biodling passar väldigt bra i det här området, men eftersom fattigdomen är så utbredd har inte odlarna möjlighet att modernisera sina metoder. Det gör att de bara producerar en tredjedel av vad de skulle kunna. Genom utbildning och ny utrusning kommer familjer nu att få en säkrare inkomst.

Modern biodling i fokus

I vårt projekt med bin i fokus har bönder på den etiopiska landsbygden fått det här:

 • Utbildning i modern biodling
 • Bikups-kit
 • Skyddsväggar i järn för skugga
 • Vax
 • Skor
 • Handskar
 • Rökare
 • Sprayutrustning
 • Skyddsnät
 • Kläder
 • Foder
 • Blomfrön

Bina bidrar till större frihet

Familjerna som varit en del av projektet har tidigare ägnat sig åt traditionell biodling. Det har varit en osäker inkomstkälla eftersom de inte kunnat förlita sig på honungsproduktionen och inte heller fått mesta möjliga ut av den.

Bönderna som nu fått utrustning och träning i modern biodling har kapacitet att öka sina inkomster. De kan nu producera tre gånger så mycket honung jämfört med tidigare. I sin tur leder det till att fler barn får gå i skolan, istället för att bara arbeta och bidra till familjens hushållskassa. En tryggare inkomst bidrar också till att barnen får mer näringsrik mat och en förbättrad hälsa.

Projektet är nu klart men för att det ska vara hållbart över tid kommer bönderna att få stöd fortsättningsvis och även teknisk support när de behöver från lokala myndigheter.

Biodlare med säker och bra utrustning. Bilden är från ett av våra tidigare bikupsprojekt i Mali.