Bättre rustad befolkning

Kambodja är sårbart för klimatförändringar och drabbas ofta av starka vindar och översvämningar. Vi arbetar för att både barn och vuxna ska bli bättre rustade inför naturkatastrofer. Ett sätt är genom dramatisering där hela samhället engageras och spelar med.

Vi driver just nu ett klimatprojekt i Kratie-provisen i östra Kambodja. Projektet finansieras av Radiohjälpen och pengar som samlades in via Musikhjälpen 2015. Catherine Larsson som är programhandläggare på Barnfonden har besökt Chhloung-distriktet i Kratie och följt upp vårt arbete.

– När man gör övningar sätter det sig i muskelminnet. Här fokuserar vi på eldsvåda, stark vind och översvämning och lär ut hur man ska agera. Lärarna ordnar lekar med frågor till eleverna och sjukvårdspersonal berättar om hygien och varför det är viktigt att tvätta händerna, berättar Catherine.

Dramatiseringar är ett sätt att informera på. Under projektet arrangeras övningsdagar för barn och vuxna. Engagemanget är stort och inlevelseförmågan likaså!

Bättre motståndskraft med nytänkande metoder

Catherine har besökt Kambodja för att följa upp projektet, kontrollera de insatser som har gjorts och lära sig mer om vilka framtida behov som finns. Målet med klimatprojektet är att öka motståndskraften vid naturkatastrofer och införa så kallade tidiga varningssystem. Arbetssättet i projektet är en kombination av nytänkande och väl beprövade metoder.

Catherine Larsson från Barnfonden har besökt flera av skolorna vi arbetar med Kratieprovisen. Här tillsammans med elever på Phum Kandal-skolan.

Så kan barnen hålla sig flytande

Bränder är ett stort problem i området. Det beror både på torka och stark vind och att det är vanligt med en öppen eld inne i träbostäderna. Kunskapen om hur man kan släcka en eld är liten, men rädslan desto större. I projektet lär de sig om vikten av att släcka brasan när man lämnar sin bostad.

Översvämningar är ett annat återkommande problem. Varje år svämmas Mekongfloden över och husen är därför byggda på pålar. Många av invånarna är inte simkunniga och det är svårt att hitta rent vatten när det är översvämning, berättar Catherine och fortsätter:

– I projektet lär vi ut var säkra platser finns. Ett viktigt budskap till barnen är att de ska hålla ihop och hålla sig flytande med hjälp av det som finns. Det kan vara en träplanka eller en plastpåse. Många barn är rädda för de känner någon som har omkommit i en översvämning. När de lär sig hur de ska agera blir de tryggare.

Alla ska förstå

Runt om i samhället finns det nu stora informationstavlor för att göra invånarna bättre rustade inför naturkatastrofer. Här finns också information om vattennivåer och eftersom många inte kan läsa och skriva kompletteras texten av bilder så att alla kan förstå.