Barns rättigheter i fara när världen backar i utveckling

Idag skriver vår generalsekreterare Martina Hibell tillsammans med företrädare från 13 andra civilsamhällesorganisationer i en debattartikel i GP, om vikten av att stå upp för barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Detta mot bakgrund av att världen, enligt FN:s utvecklingsprogram, nu backar i mänsklig utveckling, vilket riskerar att få stora konsekvenser för barns rättigheter om vi inte kraftfullt agerar tillsammans. Läs hela debattartikeln i GP.

Foto: Fareed Khan