Barnfondens generalsekreterare i podden Heja Framtiden

Nu kan du höra Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell i podden Heja Framtiden. Tillsammans med programledare Christian von Essen samtalar hon om utvecklingsarbete och hur vi kan ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.
Framförallt trycker Martina på vikten av att bygga bärkraftiga samhällen som är bra på att stå starka och anpassa sig i en omvärld som förändras allt snabbare, och där utmaningarna är stora och komplexa.
Martina pratar även om vikten av samarbete och hur viktigt det är för Barnfonden att hitta strategiska partnerskap med företag och andra organisationer. Inte minst för att lyckas nå ut med fler innovationer till människor som verkligen kan dra nytta av dem.
Samtalet handlar också om hur utsatta barn är i pandemins fotspår och hur olika typer av katastrofer, så som den pågående klimatkrisen, ofta drabbar just barn allra mest.