Barnfonden på Bokmässan 2020

Snart är det dags för årets bokmässa och precis som förra året kommer Barnfonden vara där. Det tycker vi är superspännande! Bokmässan är en klassisk institution i Sveriges kultur- och samhällsliv där historia, nutid, framtid och utveckling diskuteras ur många olika perspektiv. En självklar plats för Barnfonden att vara på.

Du är varmt välkommen att besöka oss!

Bokmässan 2020 går av stapeln den 24 – 27 september. Årets upplaga kommer av kända skäl vara digital. Det innebär att det blir enklare för de som tidigare inte har haft möjlighet att åka till Göteborg att delta.

Vi har en egen digital monter på Globala Torget och kommer dessutom att ha en egen programpunkt. Vi hoppas att du vill besöka oss där!

”Barns rättigheter i ett föränderligt klimat”

Söndag den 27 september kl. 14.40 har Barnfonden tillsammans med Solvatten en egen programpunkt – ”Barns rättigheter i ett föränderligt klimat” – där vi pratar om vikten av att ha fokus på barns rättigheter när olika typer av kriser drabbar världen. Det kan låta som en självklarhet men inte sällan hamnar barn i skymundan när katastrofen slår till.

Samtalet kommer också att handla om hur klimatförändringarna försvårar vardagen för människor i Barnfondens programområden, och ta upp exempel på olika lösningar i lokalsamhället. Deltar i samtalet gör Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell och David Wadström, kommunikationsansvarig på Solvatten.

Moderator är Anna Fallgren från Barnfonden.

Här ser ni samtalet söndag den 27 september kl. 14.40

Anna Fallgren och Martina Hibell från Barnfonden deltar på Bokmässan i ett samtal om barns rättigheter i ett föränderligt klimat. På bilden Anna och Martina under en presentation för antologin Perspektiv på barnkonventionen på Lunds Universitet 2019. Anna och Martina har skrivit ett av kapitlen i boken.

Länkar

Globala Torget på Bokmässan – platsen som sätter fokus på globala utmaningar, internationell litteratur, lokala initiativ

Här kan du se många spännande seminarier och samtal från Globala Torget 2019

Solvattens hemsida

Om Solvatten och Barnfonden

Bokmässan 2020

Antologin Perspektiv på barnkonventionen