Barnfonden medverkar i ny bok om barns rättigheter

En bok för studenter som går på djupet i vad barnkonventionen innebär. Martina Hibell och Anna Fallgren från Barnfonden har skrivit ett kapitel i antologin, Perspektiv på barnkonventionen, som utgår från deras erfarenheter av att arbeta mot könsstympning i Etiopien.

Martina Hibell är medförfattare till boken, Perspektiv på barnkonventionen, vars syfte är att bidra till reflektion och kunskap kring barnkonventionens betydelse och funktion.

– Vi vill visa att lagar är viktiga men att det krävs mycket arbete omkring för att de ska efterlevas. Organisationer som Barnfonden har en viktig roll för att bygga broar i samhällen och lösa hinder som finns för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, berättar Martina Hibell, tf generalsekreterare och programchef på Barnfonden.

Boken är tvärvetenskaplig och belyser barnkonventionen ur olika perspektiv. Läsaren får ta del av forskning, teori och praktik för att ge exempel på vad barnkonventionen innebär och delar som är viktiga att tänka på inför att den blir lag den 1 januari 2020.

Kurslitteratur som passar på flera program

Martina Hibell och Anna Fallgren har skrivit ett av bokens 16 kapitel. De beskriver att boken främst är tänkt att användas som kurslitteratur och eftersom den är tvärvetenskaplig kan den användas på flera utbildningsgrenar. Martina Hibell berättar:

– Den är användbar inom utbildningar såsom rättssociologi, socionomprogrammet, polishögskolan, juristlinjen och sjuksköterskeutbildningen för att ge några exempel.

Initiativet till boken kommer från Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet. Barnfonden blev tillfrågade att vara med och bidra till innehållet med konkreta exempel på barnrättsarbete i praktiken och resultatet är ett kapitel om 28 sidor.

– Jag hoppas och tror att boken kommer vara användbar för att få ett kritiskt perspektiv på att barnkonventionen ska bli lag. Allt är inte löst för att det skrivs in i en lagbok, utan nu måste den nya lagen implementeras på rätt sätt och här kan boken vara en utgångspunkt. Den är skriven för studenter, men också kommuner och regioner kan ha nytta av den – och civilsamhället förstås, säger Anna Fallgren.

En lång och lärorik skrivprocess

Martina Hibell skrev boken tillsammans med Anna Fallgren, tidigare programhandläggare på Barnfonden. De beskriver båda processen som lång med många diskussioner om hur de bäst skulle lägga upp kapitlet för att det skulle bli så tydligt som möjligt.

– Vi berättar om ett fantastiskt projekt, som vi båda har direkt erfarenhet av, där många olika delar finns med. Det är just denna komplexitet med ett helhetstänk som vi tror gör projektet så framgångsrikt. Samtidigt är det inte lätt att få fram den komplexiteten på några sidor, förklarar Martina Hibell.

Barnfondens styrelsemedlem, Johanna von Bahr, är även hon medförfattare i antologin och har skrivit ett kapitel om våld mot barn. Boken Perspektiv på barnkonventionen – Forskning, teori och praktik och finns att köpa genom Studentlitteratur, Adlibris, Akademibokhandeln och Bokus.

Läs mer: Barnrättsinstitutet ger ut en antologi om barnkonventionen