Barnens säkerhet i fokus i översvämningsdrabbade Kambodja

Översvämningar på landsbygden i Kambodja drabbar de redan utsatta hårdast. Saroeun och hennes man, på bilden ovan, är beroende av sina arbeten inom byggbranschen för att kunna försörja sina fem barn. Två månader av översvämningar har gjort att de inte kunnat arbeta alls den senaste tiden. Det i sin tur har lett till att Saroeun och hennes man inte har råd att ha barnen kvar i skolan. De har också svårt att få pengarna att räcka till så att de kan köpa mat. 

– Översvämningen det här året har gjort det svårt att få tag på mat, till och med fisk, berättar Saroeun.

Hon fortsätter att berätta att hennes arbete har pausats på grund av vattenmassorna och att hennes man behöver gå långt ut för att få tag på fisk. Soroeun plockar blommor vid huset som hon säljer men det är svårt att få det att gå runt:

– Jag tjänar max 22 kronor på en dag nu. Livet är tufft.

Årets monsunregn har lett till kraftigare översvämningar än vanligt. Många mindre flodnära byar har haft stora vattenmängder i över två månader.

Det årliga monsunregnet över Kambodja påverkar familjer som Saroeuns. Precis som många i Kambodja bor de i en flodnära by. Normalt sett svämmas floden över varje år under tre veckor. I år har översvämningen varat i över två månader och än har den inte avtagit.

Vattenmassorna har gjort att många samhällen isolerats och gjort det omöjligt att få tillgång till rent vatten och komma i kontakt med vårdcentraler och skolor.

Bristen på rent vatten och sjukvård har gjort att risken för infektionssjukdomar blivit större. Med flodvattnet kommer också fler ormar och malariamyggor.

En viktig del av Barnfondens arbete i Kambodja handlar om att göra samhällen bättre rustade för naturkatastrofer. Det vi kallar katastrofriskreducering.

På senare år har vi samarbetat med lokala partners och hela samhällen för att göra både barn och vuxna bättre rustade för översvämningar och andra naturkatastrofer.

Vi arbetar med att förebygga och mildra den påverkan som översvämningar har på familjer, hem och hela samhällen. Elever i grundskolan har fått utbildning i hur de ska agera före, under och efter en katastrof. I projektet arbetar vi också med lokala myndigheter så att hela samhället är bättre rustade när en katastrof slår till.

Under årets översvämning har det blivit tydligt att träningen som Barnfonden stödjer för att göra barn och vuxna bättre rustade har fungerat. Under årets översvämning har inget barn drunknat, till skillnad från vid tidigare år.

Boramy, 13 år, har fått utbildning i hur hon kan agera i riskfyllda situationer och hon hur kan hjälpa andra barn.

Boramy berättar att utbildningen har hjälpt barn att undvika risker och att identifiera farliga situationer i byn.

– När jag ser barn som badat ensamma har jag alltid hjälpt dem att hitta deras föräldrar. Jag berättar för dem att de ska se till att deras barn inte simmar ensamma. Det här är information som ökar barnens säkerhet och trygghet, säger Boramy.

Översvämningen har lett till att många föräldrar inte kunnat arbeta och barnens skolgång har blivit lidande. Barnfonden är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance som arbetat för att ge akut stöd till familjer som drabbats av översvämningen.

Alla barn har rätt till trygghet och skydd – även vid krissituationer.

Cirka 200 familjer har fått akutpaket med 50 kilo ris, vattenbehållare, tvål, mat och andra förnödenheter. En barnvänlig plats har etablerats där utbildade volontärer i byn är tillsammans med barnen. Här får de en trygg plats att vara på där de kan leka och fortsätta sin utbildning medan skolan är stängd. Barnen har också tillgång till rent vatten, böcker, färger, papper, pennor, leksaker och spel. Tillfälliga toaletter finns på plats och lokala tjänstemän har fått bränsle till båtar, generatorer och motorcyklar så att de kan nå ut till de mest avlägsna familjerna.